Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Kraj Vysočina daroval policistům moderní vozidlo na kontroly a vážení kamionů

Vážení
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina začali využívat nové moderní vozidlo, které je určeno pro kontroly kamionové dopravy. Vozidlo, jehož pořizovací náklady přesáhly částku 3 200 000 korun, poskytl Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina formou daru Kraj Vysočina.
 

 
 

„Přes Kraj Vysočina vede nejfrekventovanější česká dálnice, po které každodenně projíždí stovky nákladních aut. Na jejich řidiče jsou často kladeny vysoké pracovní nároky, které mohou zapříčinit těžké nehody, ať už při vysoké rychlosti na dálnici nebo na jiných silnicích, po kterých řidiči kamionu jezdí, aby se mýtnému na dálnici D1 vyhnuli. Policejní kontroly zaměřené na kamionovou dopravu jsou proto nezbytné, dokážou zvýšit bezpečnost a zároveň přispět k ochraně krajských silnic, které často přetížená nákladní auta devastují. Jsem velmi rád, že jsme mohli Krajské ředitelství policie kraje Vysočina finančně podpořit, zvýšit tak jejich pracovní efektivitu a svým dílem se podílet na zajištění bezpečí nás všech,“ uvedl při představení nového vozidla hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Nově pořízené vozidlo tovární značky Mercedes Benz má speciálně upravenou nástavbu a jeho výbavu tvoří veškeré vybavení potřebné k provedení celkové kontroly vozidla a kontroly dodržování předpisů upravujících provoz zejména kamionové dopravy. Ze speciální výbavy jde například o soupravu mobilních vah pro statické měření Tenzo TW-10, prostředky pro měření všech rozměrů vozidla, klíče pro vyhodnocení tachografů a prostředky pro kontrolu technického stavu vozidla  - jako jsou hloubkoměry na kontrolu hloubky drážek dezénu pneumatik, inspekční kamera do dutin nebo měřič propustnosti světla a odrazivosti povrchu na měření zatmavení skel u automobilů. Ve vozidle jsou dvě samostatná plně vybavená pracoviště umožňující zpracování výsledků provedených kontrol a jejich následnou dokumentaci. Vozidlo budou v rámci běžného výkonu služby, ale také při mimořádných dopravně bezpečnostních akcích, využívat policisté odboru služby dopravní policie, kteří prošli speciálním školením pro tento druh kontrol. 

 

„Výrazný nárůst kamionové dopravy, která využívá k tranzitu páteřní komunikace našeho kraje je v posledních letech  patrný. S tím souvisí také riziko vyššího počtu dopravních nehod, které způsobí řidiči kamionů. Proto je jednou z našich dlouhodobých priorit kontrola kamionové dopravy. Chtěl bych vyjádřit poděkování představitelům našeho kraje, kteří nám poskytli toto moderní vozidlo, které svým komfortem výrazně zlepší policistům podmínky pro jejich práci. O tom, že se na chování řidičů nákladních vozidel intenzivně zaměřujeme, svědčí dosažené výsledky. V průběhu loňského roku jsme uložili celkem 218 kaucí podle zákona o silniční dopravě. Celková částka uložených kaucí dosáhla 4 200 000 korun,“ zdůraznil ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Radek Malíř.

 

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se na důkladné kontroly kamionů zaměřují už šestým rokem. V Kraji Vysočina zahájil na jaře roku 2011 činnost nově vzniklý tým policistů.  Ve speciálně vyškoleném týmu s názvem „Kamion“ bylo tehdy zařazeno jednadvacet policistů,  kteří  operovali v sedmi skupinách po celém kraji. V rámci České republiky se jednalo o zcela ojedinělý tým s tak speciálním zaměřením.

 

„Prioritou pro tento tým se již tehdy stala nejen dálnice D1, ale také silnice prvních a druhých tříd. Tyto silnice v kraji byly zatěžovány kamiony, které sjížděly z dálnice, aby se vyhnuly placení mýtného. Jedním z nejvíce zatížených úseků byla právě silnice II/602, která kopíruje dálnici D1,“ uvedl koordinátor týmu Petr Halán, vrchní komisař odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Tyto kontrolní akce probíhaly pravidelně zejména při společném výkonu služby s Mobilními expertními jednotkami Centra služeb pro silniční dopravu. Díky novému modernímu vozidlu, které má všechno potřebné vybavení, a také nezbytné zázemí, budou kontroly zaměřené na řidiče kamionů v našem kraji na denním pořádku a budou se i v budoucnu řadit mezi priority dopravních policistů.

 

A jak taková kontrola kamionové dopravy probíhá? Speciálně vyškolení policisté nejdříve zkontrolují, zda má řidič v pořádku doklady potřebné k řízení a provozu vozidla a doklady související s přepravovaným nákladem. Zjišťují, zda profesionální řidiči dodržují pravidla, která se běžných řidičů netýkají – tedy zda dodržují bezpečnostní přestávky a nepřekračují zákonem stanovenou dobu jízdy. Současně s tím probíhá vážení vozidla, kontroluje se jeho technický stav i správné uložení nákladu.

 

„Součástí každé takové policejní kontroly, kde budeme nasazovat nově pořízené vozidlo, bude zjišťování celkové hmotnosti a zatížení jednotlivých náprav soupravy. Vedle kontrol technického stavu vozidel se hodláme více zaměřovat i na upevňování nákladu. Zjišťujeme totiž, že řada nehod na dálnicích je spojena s tím, že z nákladního vozidla něco vypadlo. Majitelé vozidel na správné uložení zboží nekladou důraz. Pokud chceme udělat důkladnou kontrolu, tak nám prohlídka jednoho kamionu trvá skutečně v průměru jednu hodinu,“ dodal Jan Kostečka, vedoucí odboru služby dopravné policie Krajského ředitelství polici kraje Vysočina.

 

Drobných přestupků, ale i závažných porušení zákona, se dopouštějí čeští i zahraniční řidiči. Řidiči zejména z třetích zemí často nedodržují zákonem stanovené bezpečnostní přestávky a falšují tachografy. Někteří používají buď vypínače na tachografech, nebo magnety. To znamená, že zapnou elektrický impuls, tachograf nepíše a přitom oni jedou. Na digitálních tachografech to je obdobným způsobem jen s tím rozdílem, že na digitálním tachografu je to poznat z výtisku karty řidiče. Mezi nejčastější porušení zákona ze strany řidičů kamionů patří nedodržování denní doby jízdy a nedodržování bezpečnostních přestávek. Policisté v rámci provedených kontrol zjistili také další závažná porušení, a to manipulaci s tachografem pomocí magnetu nebo speciálně vyrobeného a nainstalovaného zařízení, které řidič ovládal dálkovým ovládáním a vypínal si tak tachograf v případě potřeby.  Kontrolou záznamové karty tachografu policisté zjistili i řadu velmi závažných porušení – řidič jel na cizí kartu jiného řidiče. 

 

Policisté proto v takových případech na místě rozhodují o uložení kauce ve výši 100 000 korun. Pokud řidič kauci nesloží, může mu policista zabavit doklady k vozidlu a k nákladu a zakázat mu pokračování v jízdě. Průběh a výsledek kontroly policisté zadokumentují a případ oznámí příslušnému správnímu úřadu, který může udělit sankci dopravci i řidiči. Ve správním řízení hrozí řidiči pokuta až do výše 10 000 korun a dopravci hrozí pokuta až 500 000 korun. Řidiči nákladního vozidla může také správní orgán uložit zákaz řízení až na jeden rok. Méně závažné přestupky policisté na místě řeší uložením pokuty v blokovém řízení. V těchto případech může pokuta dosáhnout částky 2000 korun.

 

Statistická data:

ROK

počet kaucí

uložená částka

2014

136

2 641 000 Kč

2015

218

4 200 000 Kč

Zdroj: PČR 


Za první čtyři měsíce letošního roku policisté za účelem provedení kontroly nákladní dopravy zastavili 1 975 vozidel. Při těchto kontrolách bylo mimo jiné uloženo:

  • 98 kaucí v celkové výši 1 957 300 korun

  • 88 kaucí (z celkových 98) v celkové výši 1 822 500 korun uložili policisté z Dálničního oddělení Velký Beranov

  • policisté zjistili dvě vozidla, která překročila nejvyšší povolenou hmotnost

  • pět řidičů porušilo právní předpisy při přepravě nebezpečných látek (ADR)

  • dalších 252 řidičů porušilo předpisy AETR – evropská dohoda o práci osádek v mezinárodní silniční dopravě, tedy zejména – doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku

     

Kontaktní osoby:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Dana Čírtková, tisková mluvčí

tel: 974 261 207, mobil: 725 375 094, e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

 

Kraj Vysočina

Jitka Svatošová, tisková mluvčí

tel: 564 602 328, mobil: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

 

 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 24.5.2016 / 24.5.2016

Počet návštěv: 6988
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek