Cesta: Titulní stránka > Pavel Franěk - 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina


 

Kraj Vysočina byl nominován na výroční cenu Mosty 2019

Kraj Vysočina byl nominován na výroční cenu Mosty 2019
V polovině září proběhl ve Velkém sále Kongresového centra Zlín 17. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Mosty 2019. Kraj Vysočina byl nominován na udělení této ceny v I. kategorii – instituce veřejné správy za podporu osob s poruchou autistického spektra a rodin, které pečují o děti s touto poruchou.
 

 
 

Pavel Franěk, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací:

Nominace byla podána z iniciativy poskytovatelů sociálních služeb za podporu činností zajišťovaných ve prospěch lidí s poruchou autistického spektra. Kraj samozřejmě mimo tuto oblast věnuje velké úsilí k tomu, aby byl dobrým místem pro život širokého spektra obyvatel s hendikepem i pro seniorskou populaci. V tomto směru jsme udělali velké pokroky z hlediska zvyšování kapacit a specializace sociálních služeb anebo vytvářením systému spolupráce na sociálně zdravotním pomezí. Pravděpodobně jsou také témata nebo skupiny obyvatel, pro které se v daném čase nenašlo dost peněz, času nebo pozornosti k nelezení nebo k prosazení řešení, ale Kraj Vysočina je tradičně otevřený komunikaci o řešení problémů, s nimiž se obyvatelé setkávají.


Problematice lidí s poruchou autistického spektra, s nimiž je spojena naše nominace, věnujeme v současné době vysokou pozornost. Dnešní intenzita projednávání tohoto tématu je reakcí na roky nedostatku pozornosti, informovanosti a na léta přehlížení. Ačkoliv se o problému mluví, k optimálnímu řešení máme ještě daleko. Jsme rádi, že jsme vybudovali specializované pobytové služby pro ty nejzávažněji hendikepované v Horní Cerekvi a v Kadolci a tyto služby se nám podaří rozšířit o další lůžka. Je dobré, že se s naší podporou podařilo rozvinout služby Integračního centra Sasov, včetně pilotního projektu pro podporu zaměstnávání vysokofunkčních autistů. Také provozovatelé raných péčí v Kraji Vysočina se s naší podporou věnují péči předmětnému tématu.


Nejnovějším počinem je zahájení projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchou autistického spektra v Kraji Vysočina. Předmětem projektu je nastavení fungujícího systému péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v Kraji Vysočina, zkvalitnění péče o tyto osoby a cílená pomoc a podpora pečujícím osobám. Hlavním výstupem projektu potom bude vznik sítě sociálních i navazujících služeb z mezioborové spolupráce, které umožní osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinným příslušníkům žít plnohodnotný život. Důležitý bude vznik multidisciplinárního týmu, který bude i po ukončení projektu aktivním článkem v pomoci těmto osobám.


franěk

mosty

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.9.2020 / 24.9.2020

Počet návštěv: 749
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek