Cesta: Titulní stránka > Tiskové zprávy


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Kraj vypracoval novou protidrogovou strategii

Kraj vypracoval novou protidrogovou strategii
Užívání návykových látek a nezákonné zacházení s nimi je nejen v naší zemi, ale v celém světě vnímáno jako vážný společenský problém, který stále představuje ohrožení zdraví, bezpečnosti, sociální pohody a prosperity obyvatel, zejména mládeže. Podemílá udržitelný rozvoj, politickou stabilitu a demokratické instituce, ohrožuje bezpečnost státu a vládu práva, přináší útrapy jednotlivcům i rodinám, vede ke ztrátám lidských životů.
 

 
 

„Stávající koncepce krajského protidrogového přístupu, při kterém se střetává prevence, léčba i represe v proporcích, které odpovídají realitě, by měla být v nové koncepci, která v těchto dnech vzniká,  zachována. Tento postup zjevně vedl k dobrým výsledkům například velice nízkým rozšířením infekcí mezi populací na jehlách,“ okomentoval Petr Krčál, krajský radní pro sociální oblast a protidrogovou prevenci.

Největší zátěží je skutečnost, že všechna protidrogová zařízení mají každý rok předkládat stejné nebo jen nepatrně pozměněné projekty a poté čekají na schválení částky.

Protidrogová politika je v České republice uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni. Působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek upravuje z. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

„Hlavním úkolem kraje, deklarovaným touto koncepcí, je v souladu s koncepcí státu realizovat v rámci své působnosti preventivní protidrogovou politiku, koordinovat a zabezpečovat koncepci po stránce metodické, konzultační a částečně i po stránce finanční. Kraj vnímá drogovou problematiku, jako oblast, do níž je nezbytné zapojit celou občanskou společnost, místní samosprávy a v neposlední řadě i státní i nestátní subjekty, které se v řadě případů zabývají přímou protidrogovou prevencí, případně intervencí,“ dodává Petr Krčál.

 

Koncepce protidrogové politiky v kraji Vysočina na období let 2011 - 2015 byla zpracována sociálním odborem a přispěli k ní pracovníci individuálního projektu na prevenci před sociálně patologickými jevy.

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Kraj vypracoval novou protidrogovou strategii
 

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 9.3.2011 / 9.3.2011

Počet návštěv: 7752
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek