Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Kraj přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Kraj Vysočina ocení snahy integrace zájmů sociálních, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Až do konce ledna 2018 přijímá Kraj Vysočina přihlášky do třetího ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.
 

 
 

Společenská odpovědnost je stále více zohledňovaným nástrojem moderního marketingu a důležitou složkou konkurenceschopnosti firem a společností. „Považujeme za svou povinnost umožnit podnikatelským a veřejným subjektům prezentovat jejich společensky korektní aktivity široké veřejnosti. Společenská odpovědnost nemá nahrazovat kvalitu výroby nebo služeb, může a většinou také je zvýšenou přidanou hodnotou pro zákazníka a nezanedbatelnou konkurenční výhodou v rámci trhu,“ uvedl k soutěži hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Je přesvědčen, že v Kraji Vysočina jsou řádově desítky adeptů na získání této ceny. Jen je třeba nechat o sobě slyšet.

Cena hejtmana má regionální charakter a má za cíl zvýšit podvědomí o problematice společenské odpovědnosti a zvýšit prestiž organizací orientující se na tuto problematiku. Ocení úspěchy nejen větších, ale i menších lokálních firem, které ve větší či menší míře pracují s konceptem společenské odpovědnosti.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením  pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty jakékoli velikosti, organizace veřejného sektoru, obce, ale také neziskové či příspěvkové organizace, které působí na území Kraje Vysočina.

Kategorie a podkategorie uvedené soutěže jsou:

a) soukromý sektor:

a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně

a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců

b) veřejný sektor:

b1) obce

b2) ostatní (neziskové, příspěvkové organizace apod.).


Z každé kategorie budou oceněny tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je spojeno s předáním upomínkového předmětu. Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování, bude spojeno s prezentací na medializované výsledkové listině a s předáním diplomu. Slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku nové soutěže, kterou zaštítil hejtman Kraje Vysočina je plánováno na 16. dubna letošního roku v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.  


  • Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2018.  
  • Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách: http://www.kr-vysocina.cz/odpovednost.
  • Vyplněnou přihlášku a dotazník je třeba zaslat v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina Oddělení řízení lidských zdrojů Žižkova 57 587 33 Jihlava. Obálku je třeba označit heslem: „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“. Více informací Vám poskytne Ing. Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 4.1.2018 / 4.1.2018

Počet návštěv: 1812
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek