Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Konference: Komunální odpady v praxi

Komunální odpady v praxi
Množství komunálních odpadů ukládaných na skládky neklesá, mnoho odpadů, které by měly být materiálově nebo energeticky využitelné, končí na skládkách, stejně tak na skládkách bez využití končí mnoho biologicky rozložitelných odpadů. Tím obce, jako původci komunálních odpadů, nedodržují úkoly dané jim plánem odpadového hospodářství Kraje Vysočina, České republiky a v širším pohledu i směrnicí Evropské Unie.
 

 
 

Kraje i obce postrádají novelu zákona o odpadech, která by posunula nakládání s komunálními odpady na současnou evropskou úroveň. Pouze neustálé prodlužování platnosti plánu odpadového hospodářství drží Českou republiku v nakládání s komunálními odpady na technologické úrovni roku 2005. Hledání odpovědí na některé klíčové otázky problematiky odpadového hospodářství byl cíl mezinárodní konference Komunální odpady v praxi, kterou pořádal Kraj Vysočina ve Valči u Hrotovic. Pozvání na konfernci přijali zástupci Evropské komise, regionu Vlámsko a Spolkové země Štýrsko.

Realita je taková, že stát nijak viditelně nepřipravuje změnu legislativy odpadového hospodářství a bohužel ani nezlepšuje jeho strategii. Zatímco EU jasně hierarchuje aktivity při nakládání s odpady a naši unijní sousedé přechází na  ekonomičtější zpracování komunálního odpadu a zvyšují podíl recyklace, v tuzemsku se pravidla zavazující členské státy příliš neřeší. „Obce už dlouho marně čekají na zákon, který by umožnil lépe zavádět progresivní způsoby nakládání s odpadem,“ upozorňuje na laxnost úředníků ministerstva životního prostředí Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.

Evropská legislativa se mění. Země, které respektují a zapracovávají její nařízení, získávají ve zpracování a nakládání s odpady proti České republice náskok. Belgie, Rakousko, ale už i Estonsko a Slovinsko jsou dále v řešení odpadové politiky než Česká republika. Nabízí se spolupráce a sdílení příkladů dobré praxe, ale v okamžiku nejasné domácí legislativy a neustále nepřicházejících avizovaných změn, je to nemožné, ohrožující veřejné rozpočty a v době politické nestability i neproveditelné.

Účastníci mezinárodní konference Komunální odpady v praxi, která se konala 7. a 8. listopadu 2013  ve Valči jasně deklarovali, že potřebují ze strany ministerstva životního prostředí jasně vymezená pravidla pro nakládání s odpady respektující globální předpis EU. Zásadními problémy pro posun v problematice jsou:

1)    Absence novely zákona o odpadech, která by radikálně upravila nakládání s odpadem a vedla k ukončení skládkování využitelných odpadů  

2)    Nastavení poplatků za skládkování a související termíny, tak aby mohly včas obce reagovat

3)    Jasné a nějakou dobu neměnné nastavení dotací – investičních i provozních. Pokud jsou nadstandardně dotovány obnovitelné zdroje, je žádoucí věnovat finanční pozornost i nakládání s odpady. Tento bod by měl řešit problém současné absence stability v odpadovém hospodářství a přinést v tomto směru aktuální pravidla.

Je pravděpodobné, že i v případě zvýšené recyklace komunálních odpadů naplní obce a města Kraje Vysočina kolem roku 2025 dostupné skládkové kapacity. Vedení měst o tomto problému ví, stejně jako kraje. Bez jasných pravidel legislativy je jen malá šance uvedený problém řešit s rozumným předstihem a v očekávání ekonomicky a sociálně řešených minimálních dopadů do rozpočtů obcí a občanů.

 
 
Zodpovídá: Mgr. Jan Skála
Vytvořeno / změněno: 12.11.2013 / 12.11.2013
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 16389
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek