Cesta: Titulní stránka > Informační technologie


 

Konference k vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Kraji Vysočina

Konference k vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Kraji Vysočina
Kraje Vysočina hostil 11. listopadu úvodní konferenci k připravovanému krajskému plánu pro vytváření rovných příležitostí občanů se zdravotním postižením na Vysočině. Konference byla uspořádána ve spolupráci Kraje Vysočina s Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky. Jednání se zúčastnili zástupci Parlamentu ČR, Kanceláře veřejného ochránce práv, Vládního výboru pro zdravotně postižení, handicapovaní lidé, zástupci měst, státních institucí i odborné veřejnosti. „Konference upozornila na postoje veřejnosti, které jsou často zbytečně zkreslené nevhodnou prezentací a ukázala, že zdravotně postižení spoluobčané nemají jiné potřeby než většinová společnost, pouze cesta k naplnění těchto potřeb je jiná a často delší,“ okomentoval problematiku konference Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.
 

 
 

Diskutovaný plán připraví Kraj Vysočina v úzké spolupráci s organizacemi zdravotně postižených, které jsou sdruženy pod Národní radou a s dalšími subjekty veřejné i soukromé sféry. Cílem konference bylo projednat a pojmenovat problémy, které nejčastěji snižují kvalitu života této skupiny lidí v co nejširším kontextu a zpracovat je do krajského plánu, který by měl přinést jejich řešení. Mezi nejčastěji zmiňovaná témata patřila zejména oblast přístupnosti prostředí a bariér, oblast rovného přístupu ke vzdělání a zaměstnání a dostupnost sociálních služeb. Na konferenci zazněly mimo jiné příspěvky o nevhodných stereotypech prezentace problémů života lidí s handicapem v médiích, díky čemuž jsou pak handicapovaní lidé nevhodně vnímáni majoritní společností.

 

Konference, které v následujících měsících na problematiku naváží, budou úzce profilovány k jednotlivým tématům tak, aby byly získány co nejaktuálnější podklady pro zpracování plánu, který bude schopen obsáhnout konkrétní problémy a nestane se tak pouze obecnou proklamací nutnosti pomoci. Toto je velmi důležité i z důvodu jeho nutnosti schválení zastupitelstvem kraje. V případě jeho přijetí se tak stane dohodou zdravotně postižených občanů a Kraje Vysočina o konkrétních opatřeních, která posílí antidiskriminační tendence a ulehčí život více jak deseti procentům populace Vysočiny. Řada opatření, např. z oblasti přístupnosti prostředí, se dotkne všech obyvatel kraje.

 

 
 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 11.11.2011 / 11.11.2011

Počet návštěv: 5786
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek