Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Oblast prevence a EVVO


 

Konference k Projektu Kraje Vysočina 2017 - Bezpečné klima na školách

 

 
 

Dne 15. 5. 2017 se v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina konala konference k  Projektu Kraje Vysočina 2017 - Bezpečné klima na školách. Konference byla určena pro zájemce z řad škol Kraje Vysočina – školních metodiků prevence a pedagogických pracovníků. Podle realizátorů konference – Vysočina Education a OŠMS Kraje Vysočina -zájem o tuto konferenci předčil očekávání, z kapacitních důvodů muselo být odřeknuto na 50 dalších zájemců. Účast na konferenci byla tudíž vysoká a přednášejícím naslouchalo na 95 účastníků. Konferenci zahájila mjr. JUDr. Dana Čírtková z krajského ředitelství policie Kraje Vysočina svým vystoupením na téma: „Trestná činnost dětí a mládeže v Kraji Vysočina, její příčiny a možnosti prevence“. Zajímavé vystoupení vycházelo především ze statistik PČR, kde se na grafickém vyobrazení dokumentoval současný stav vývoje trestné činnosti v kraji s dalšími zajímavými doplňujícími informacemi.

Po úvodním vystoupení se před posluchači prezentovali dva zástupci škol kraje se svými příspěvky dobré praxe. Velice zajímavá vystoupení  Mgr. Ivony Přechové, školní metodičky prevence ze ZŠ Třešť a Mgr. Tomáše Augustýna, ředitele ZŠ Nové Veselí umožnilo posluchačům nahlédnout do problematiky primární prevence a vyslechnout si praktické zkušenosti a jisté návody s jejich řešením v těchto školách.

Po krátké přestávce se ke slovu dostal host na tuto problematiku nadmíru specializovaný Mgr. Jaroslav Šejvl, z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Za své téma si vybral: „Zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a související právní předpisy v oblasti návykových látek“. Téma bylo velice aktuální, jelikož tento zákon je pro oblast primární prevence významným dokumentem a prošel v nedávné době novelizací. Mgr. Šejvl ve svém velice poutavém výkladu upozornil na významné změny v tomto zákonu a doprovodil je náhledy na jejich praktickou aplikaci v praxi.   

Po obědní pauze se v odpoledním vystoupení představil Mgr. Radek Vovsík, ředitel Dětského domova se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava, který se prezentoval na téma: „Děti s poruchami chování - možnosti intervence etopedických zařízení a středisek výchovné péče“. Odborně zaměřené vystoupení vycházející částečně z historie těchto zařízení a charakteristiky současného stavu bylo dalším poutavým příspěvkem této konference.

Závěrečného vystoupení se zhostila PaedDr. Jaroslava Rybová, Ředitelka Inspektorátu ČŠI v Kraji Vysočina na téma: „Řešení šikany ve školách z pohledu České školní inspekce“. Úhel pohledu na problematiku šikany prizmatem ČŠI byl pro mnohé posluchače z řad pedagogů důležitým sdělením a zároveň závěrečným bodem této konference.

Z hlediska organizátorů celá konference proběhla dle představ. Velký počet přítomných posluchačů a vysoká úroveň přednesených příspěvků dávají dobré předpoklady pro pokračování v příštím roce.         

 
 
Zodpovídá: Mgr. Petr Horký
Vytvořeno / změněno: 26.5.2017 / 26.5.2017
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 7341
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies