Cesta: Titulní stránka > Informační technologie


 

Konference „Dobrovolníci rozvíjejí Vysočinu“

Konference „Dobrovolníci rozvíjí Vysočinu“
Ve čtvrtek 25. října se kongresový sál sídla Kraje Vysočina v Jihlavě zaplnil dobrem, a to účastníky jednodenní konference na téma „Dobrovolníci rozvíjejí Vysočinu“. Ta se konala v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“, který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Konferenci zahájil a všechny přítomné přivítal náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk. Jak zmínil v úvodním slovu, smyslem konference bylo představit odborné i laické veřejnosti dobrovolnickou činnost z různých úhlů pohledu, podpořit a rozšířit řady dobrovolníků na území Kraje Vysočina.
 

 
 

Samotný projekt a klíčovou aktivitu „Podpora dobrovolnické služby“ představil Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Zástupkyně Ministerstva vnitra ČR Nataša Diatková prezentovala návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“ s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit. Zdůraznila také, že úroveň dobrovolnické činnosti v Kraji Vysočina je na velice dobré úrovni.

Zakladatel HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., Jiří Tošner ve svém příspěvku zhodnotil vývoj dobrovolnictví v ČR, hovořil o dobrovolnictví jako průřezovém tématu činnosti neziskových organizací, co je třeba k jeho dalšímu posílení a rozvoji.

O tom, že dobrovolnictví ve státní správě funguje, nás přesvědčila Hana Rabenhauptová, referentka pro samosprávu a komunitní plánování MěÚ Prachatice. Uvedla mnoho inspirativních příkladů zapojení úředníků do dobrovolnické činnosti, ať už se jednalo o pomoc hendikepovaným občanům, opuštěným a starým spoluobčanům nebo šlo o vzájemné mezigenerační propojení „mladí“ versus „staří“ atd.

S desetiletou zkušeností s vedením Dobrovolnického centra v Prachaticích vystoupil ředitel, Zdeněk Krejsa. Ten chápe dobrovolnictví jako jednu z forem vzdělávání, a to napříč generacemi, předal zkušenosti s vydáváním novin Senior Point Press a zmínil se o spolupráci se zahraničními dobrovolníky.

Mezi dalšími prezentujícími byli Eva Švecová z Dobrovolnického centra Sdílení, o. p. s., Telč, Jakub Dostál zastupující Vysokou školu polytechnickkou Jihlava a Vlaďka Brávková za FOKUS Vysočina.

V odpoledním programu se představila Olga Štrejbarová z Jihlavy, zakladatelka a organizátorka projektu „Ježíškova vnoučata“. Její vystoupení bylo velice emotivní, doplněné desítkami fotografií z různých akcí. Je známa tím, že se jí podařilo založit Facebookovou skupinu a za velmi krátkou dobu nasbírala několik stovek členů, kteří se rozhodli přidat k tomuto projektu. Ten pomáhá plnit sny opuštěným seniorům, kteří třeba už roky nedostali žádný dárek.

Rčení, že pes je přítelem člověka, se ukázalo pravdivé v přímé podobě pejska Salyho, který přišel pozdravit účastníky konference. Hana Sošková, pracovnice Krajského úřadu Kraje Vysočina nominovaná na cenu Dobroch 2017, přiblížila metodu canisterapie, která spočívá v kontaktu člověka a psa se zaměřením na zlepšení kvality života klienta a na rozvoj jeho sociálních i motorických dovedností. Saly byla krásnou tečkou za letošní konferencí a její účastníci i široká veřejnost se již teď mohou těšit na další setkání, které je plánováno na podzim příštího roku.


Konference se konala v rámci projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_007/0007828“, financováno z OPZ a ze státního rozpočtu.

soc fond

  • Irena Hambálková, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 31.10.2018 / 31.10.2018

Počet návštěv: 2974
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek