Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Končí půlroční uzavírka průtahu Brtnice. Zmizel nejužší úsek silnice Jihlava – Třebíč

Brtnice
Na pátek 1. prosince je avizováno zprovoznění posledního letos modernizovaného úseku silnice II/405 Jihlava – Třebíč v úseku průtahu Brtnicí. „835 metrů nové silnice včetně 320 metrů dlouhé nové gabionové zárubní zdi, která drží příkrý svah v některých místech až do výšky pěti metrů, stálo 36,2 miliónů korun. Kraj Vysočina na tuto stavbu bude čerpat evropské dotace z IROP,“ upřesňuje radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš. Stavba, jejíž časový harmonogram počítal v prvních fázích až se dvěma stavebními sezónami, je dokončována po 6,5 měsících intenzivních prací.
 

 
 

Rekonstrukce úseku silnice II/405 na hranici města Brtnice, který začíná v blízkosti prostranství za náměstím v Brtnici a končí napojením na už realizovaný úsek Brtnice-Zašovice začala v polovině letošního května. Půlroční práce jsou výsledkem velice aktivního přístupu zhotovitele, protože ve skutečnosti byla tato rekonstrukce plánována až na dvě stavební sezony. 


Kompletní rekonstrukcí prošel úsek dlouhý 835 metrů, který se nachází v délce cca 300 metrů v intravilánu města Brtnice a cca 500 metrů v extravilánu, v kopci nad městem. Tento úsek komunikace byl rozšířen na kategorii S7,5 (což představuje volnou šířku mezi svodidly nebo směrovými sloupky 7,5m) s místní úpravou mezi obrubníky v intravilánu města. Celý tah Jihlava – Třebíč se postupně modernizuje do kategorie S 9,5. V úseku kolem Brtnice se do budoucna předpokládá výstavba obchvatu, proto je aktuálně dokončený úsek v nižší kategorii.

„Zejména mimo město byla rekonstrukce náročná. Bylo nutné odtěžit podstatnou část vysokého strmého svahu na levé straně a následně silnici zabezpečit cca 320 dlouhou gabionovou zárubní zdí o proměnné výšce 3-5 metrů. Na druhé - pravé straně komunikace bylo nutné v podstatě současně provést rekonstrukci jedné a výstavbu čtyř nových opěrných zdí o celkové délce cca 160 metrů a výšce až 5 metrů z části založených na mikropilotách navrtaných až do skalního podloží z důvodu zabránění případnému ujetí komunikace po svahu. Celkové převýšení stavby je cca 50 metrů, což představuje průměrný podélný sklon cca 6%,“ popisuje technické parametry nové stavby Karel Liška z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.


Mimo to byla součástí stavby i rekonstrukce komunikace v intravilánu města v délce cca 300 metrů, kde byla provedena výměna celé konstrukce vozovky včetně lokálních sanací podloží, došlo na přeložku plynu v délce cca 200 metrů, přeložku stávajícího zatrubněného mlýnského náhonu v délce cca 50 metrů, lokální úpravy splaškové kanalizace, přeložku vodovodu a kabelů NN. V této části stavby budou na jaře dokončeny další související práce jiných investorů – chodníky a nové veřejné osvětlení Městem Brtnice a kabelizace venkovního elektro vedení. Z důvodu bezpečnosti je v rámci stavby osazeno cca 500 metrů ocelových a cca 400 metrů betonových svodidel.


Komunikace II/405 ve stoupání v městysi Brtnice směrem na Třebíč byla téměř na hranici své životnosti a představovala jedno z posledních dopravně nebezpečných míst na celé trase mezi dvěma největšími městy Kraje Vysočina.

Zhotovitelem stavby pro Kraj Vysočina je společnost ALPINE Bau CZ. 


Foto: Kraj Vysočina

BrtniceBrtniceBrtniceIROP

  • Karel Liška a Markéta Majdičová, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.11.2017 / 29.11.2017

Počet návštěv: 6335
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek