Cesta: Titulní stránka > Počin roku


 

Komentář náměstka hejtmana Vladimíra Novotného ke krajskému hospodaření

Komentář náměstka hejtmana Vladimíra Novotného ke krajskému hospodaření
V minulých letech se ve svém rozpočtovém hospodaření dostávaly kraje do velkého tlaku především v oblasti příjmů. Snížené příjmy, omezení některých dotací a zvyšování nákladů ohrožovalo i hospodaření Kraje Vysočina. Kraj nakonec všechny problémy zvládl a my jsme vás pravidelně o dobrém hospodaření kraje informovali. V posledních měsících se objevili v tisku velmi zkreslené informace o hospodaření krajů, o uložení a úročení jejich dočasně volných finančních prostředků zveřejněné občanským sdružením Oživení Jejich informace však nesvědčí o vysoké odborné erudici, neboť posuzují pouze neaktuální dva roky stará data, v případě posuzování úročení zaměňují úročení běžných účtů a volných finančních prostředků, a staví tak kraje do nelichotivé situace. Proto považujeme za nutné zopakovat některé skutečnosti hospodaření kraje.
 

 
 

Kraj Vysočina hospodaří s rozpočtem, který ve své příjmové stránce dosahuje výše téměř deseti miliard korun. Krajské účetnictví končí v černých číslech a uzavírá roční hospodaření s přebytkem (dluhová služba k 31. 12. 2014 je pouze 0,54%).

 

- Účetní přebytek musí být očištěn o povinné platby, o nichž nerozhoduje zastupitelstvo kraje (např. odvody do státního rozpočtu) nebo dále i o zůstatky účelových účtů, z nichž jsou hrazeny projekty spolufinancované z evropských fondů.

 

- Po těchto odpočtech zůstává k dispozici výsledek hospodaření k rozdělení do dalšího období. Je tedy zapojen do běžného rozpočtu kraje, neboť je z něho pravidelně prováděna úhrada smluvních závazků z minulého roku, tvorba Fondu Vysočiny a jsou zvyšovány výdajové položky některých kapitol rozpočtu. Každoročně také dochází k tvorbě rezerv převodem prostředků z přebytku hospodaření do Fondu strategických rezerv. Tento fond je využíván prioritně k financování běžících projektů podporovaných z evropských fondů.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že prakticky veškeré finanční prostředky kraje jsou zapojovány do ročního rozpočtu kraje. Kraj Vysočina při realizaci svých příjmových a výdajových položek, tj. při realizaci platebního styku a ostatních platebních operací spolupracuje s ČNB, Sberbank CZ, UniCredit Bank CZ a J&T Bankou. Zůstatky na účtech jsou úročeny sazbou 0,3 % p.a. u běžných účtů sloužících pro realizaci každodenního platebního styku (úhrady faktur a ostatních závazků). Sazbou 0,8 % p.a. (respektive 0,85 % p.a.) u krátkodobě dočasně volných prostředků a sazbou 1,3 % p.a. u prostředků, u nichž nebylo doposud rozhodnuto o jejich použití.

 

Praxe je podobná jako u běžného účtu každého z nás. A každý ví, jak nám tyto běžné účty naše banky úročí. Ve světle vývoje letošního úročení je sazba 0,3 % p.a. na běžných účtech našeho kraje výborná. Stejně jako občané, i kraj zvažuje uložení dočasně volných prostředků. Ty přesouvá na spořicí účty, termínované vklady nebo nakupuje jiné produkty. V těchto případech dosahujeme vyšší úrok s vědomím omezených podmínek nakládání s těmito penězi. Ve světle těchto informací je aktuální sazba kraje u dočasně volných prostředků ve výši 1,3% p.a. jistě velmi dobrá.

 

Tolik na vysvětlení některých zkreslení, která se objevila v některých médiích od občanského sdružení Oživení. Data stará dva roky, manipulace se všemi prostředky, bez odlišování volných a vázaných prostředků a odmítnutí korekce těchto chyb nás vedla k tomuto rozsáhlému vysvětlení.

 

 

Skut. 2012 (k 31. 12.)

Skut. 2013 (k 31. 12.)

Skut. 2014 (k 30. 6.)

Příjmy celkem

9 831 637

9 762 127

5 664 514

Z toho daňové příjmy

3 451 515

3 546 059

1 751 714

Výdaje celkem

9 032 544

8 877 910

4 163 837

Účetní výsledek1)

799 093

884 217

1 500 677

Výsledek hospodaření k rozdělení (k 31. 12.)2)

500 182

577 652

xx

z toho převod do FSR (Fond strategických rezerv)

100 981

92726

xx

 

 

 

 

Zůstatek FSR

101 952

235 130

312 665

 

 

 

 

Kontokorent

41 580

244 966

160 926

Úvěr EIB

640 244

615 854

603 663

 

Tab.1: Přehled příjmů a výdajů Kraje Vysočina

Vysvětlivky:

1) Účetní výsledek je výsledek mezi příjmy a výdaji, jedná se o hrubý výsledek, který se snižuje o povinné platby a prostředky, které mají své účelové určení, a není tedy možné rozhodovat o jejich volném použití.

2) Výsledek hospodaření k rozdělení jsou finanční prostředky, jejichž rozdělení a účelové určení je v pravomoci zastupitelstva kraje.

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.9.2014 / 9.9.2014

Počet návštěv: 2910
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies