Cesta: Titulní stránka > Tiskoviny kraje > Brožury > Archiv


 

Kniha o koupi pelhřimovského statku

 

 
 

Vydal: Nová tiskárna Pelhřimov, Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv v Pelhřimově

Jazyková redakce úvodní studie a rejstříků: Markéta Skořepová

Překlad resumé: Radek Daňhel

Odpovědný redaktor: Pavel Holub

Grafická úprava a sazba: Bc. Marie Roubíčková

Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov

Počet stran:297

ISBN 978-80-7415-152-1 (Nová tiskárna Pelhřimov)

ISBN 978-80-88145-10-3 (Moravský zemský archiv v Brně)


První kapitola knihy se věnuje podobě města v 16. století, jeho stručné historii a především právnímu, správnímu, hospodářskému a socioprofesnímu rámci Pelhřimova, panství a dvora Říčanských ve sledované době. Druhá kapitola se věnuje samotnému konfliktu mezi oběma stranami a následnému vykoupení z poddanství, pozornost je upřena rovněž na utváření komunikační strategie pelhřimovských měšťanů se zemskými úřady a s císařem. Poslední kapitola se zabývá zamyšlením nad významem Knihy o koupi pelhřimovského statku a nad důvody, proč byla sepsána.

 

Obsah:

I. MĚSTO A VRCHNOST (Charakter města a jeho stručné dějiny do nástupu Říčanských - Právní zakotvení města a jeho správa v době Říčanských - Socioprofesní charakteristika Pelhřimova a jeho hospodářství v polovině 16. století - Panství, Říčanští a jejich dvůr)

II. KONFLIK (Rozdělená obec a Karel z Říčan - Konflikt a jeho fáze pohledem Knihy - Pelhřimovští měšťané ve Vídni a v Praze - strategie jednání v kontextu práva)

III. KNIHA (Kniha o koupi pelhřimovského statku jako kronikářské dílo a historický pramen - Několik poznámek k možnému autorství Knihy o koupi pelhřimovského statku - Vnější a vnitřní popis rukopisu - Ediční poznámka)


Kniha o koupi pelhřimovského statku

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Kniha o koupi pelhřimovského statku
 

Zodpovídá: Bc. Iva Strnadová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 19.3.2018 / 19.3.2018

Počet návštěv: 1765
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek