Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

K vlastníkům lesa míří rekordní finanční podpora, krajský úřad musí zpracovávat tisíce žádostí

K vlastníkům lesa míří rekordní finanční podpora, krajský úřad musí zpracovávat tisíce žádostí
Kraj Vysočina patří k regionům, které jsou nejvíce postižené kůrovcovou kalamitou, a to ve spojení s nejvyšším počtem soukromých vlastníků lesů znamená ročně tisíce žádostí o dotace, které musí Krajský úřad Kraje Vysočina administrovat. V současné době se jedná o podporu ze státního rozpočtu, respektive ministerstva zemědělství např. na budování oplocenek, asanaci kůrovcem napadené dřevní hmoty i následnou péči o výsadbu. Ze statistik kraje vyplývá, že v 1. pololetí 2020 bylo proplaceno 2 055 žádostí ve výši 173 677 819 Kč a ve 2. pololetí přijato 1 100 žádostí za předpokládaných 150 milionů korun. Jejich proplacení bude probíhat letos v dubnu a květnu. Součástí žádostí jsou tzv. ohlášení, která se podávají ještě před žádostí, a vloni jich bylo na krajský úřad doručeno 1 707.
 

 
 

Do oblasti lesního hospodářství v Kraji Vysočina nyní směřují finanční prostředky řádově ve stovkách milionů korun. „Všem žadatelům o finanční podporu hospodaření v lesích doporučuji si nejdříve pečlivě prostudovat návodnou příručku zveřejněnou na webu ministerstva zemědělství. Zde jsou uvedeny všechny náležitosti a podrobné informace včetně jednotlivých kroků, které jsou potřebné pro správné podání žádosti,“ upozorňuje vlastníky lesů náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček. Je nezbytné, aby žadatelé ještě před zahájením prací vyplnili a odeslali v modulu tzv. ohlášení. To potom platí a pokryje činnosti ode dne doručení na krajský úřad až do konce příslušného kalendářního roku. Ohlášení je pak nutné doručit osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky na krajský úřad. Úplně stejný postup čeká vlastníky lesů i u samotné žádosti o příspěvek. Po provedení prací se žádost vyplňuje a odesílá ve stejném modulu jako výše zmíněné ohlášení. Po vytištění žádosti a potvrzení provedených činností odborným lesním hospodářem se žádost s případnými přílohami opět doručí na krajský úřad.

 

Další finanční prostředky poskytuje ministerstvo zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Za období roku 2019 přijal krajský úřad 1 671 žádostí za 565 193 672 Kč a v roce 2020 celkem 3739 žádostí za 1 559 665 465 Kč. Vyplácení peněz k žádostem za rok 2020 bude probíhat ještě během celého prvního pololetí letošního roku. Ministerstvo zemědělství předpokládá, že podávání žádostí o příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity za rok 2020 spustí letos na konci prvního pololetí, zároveň se stanovením konkrétních podmínek a určením finančních sazeb. Stejně jako u příspěvků na hospodaření v lesích, neinformuje krajský úřad o přijetí žádosti, ale postupně se provádí jejich kontrola a až v případě zjištěného nedostatku je žadatel kontaktován. Pokud je vše v pořádku, je žadatelům odesláno rozhodnutí o vyřízení žádosti. Souběžně s tím v řádu dnů odchází příslušné finanční prostředky na účet uvedený v žádosti.


Poslední dotace do lesního hospodářství, které administruje krajský úřad, jsou v programu Hospodaření v lesích 2020. V roce 2020 bylo přijato 1 086 žádostí s požadovanou finanční částkou 74 644 797 Kč. Podle Výzvy se závěrečné zprávy a vyúčtování předkládají do 31. 3. 2021. Dotace jsou administrovány průběžně, v roce 2020 byla vyúčtována přibližně 1/3 žádostí. V roce 2021 nebyl program Hospodaření v lesích vyhlášen.

Jak upozorňuje náměstek hejtmana Lukáš Vlček, administruje krajský úřad v současné době téměř 10 000 žádostí o příspěvek do lesů, proto může od samotného podání žádosti až ke konečnému připsání peněz na účet žadatele uplynou i několik měsíců.

 

Potřebné informace k dotacím a finančním příspěvkům do lesů lze najít na webu Kraje Vysočina.


Kromě výše uvedených dotací z ministerstva zemědělství, lze čerpat další dotace z programů ministerstva životního prostředí, například na výsadbu stanovištně vhodných druhů listnatých stromů v obcích a jejich okolí podle Národního programu Životní prostředí nebo podle Programu péče o krajinu na výsadbu nelesní zeleně ve volné krajině.

Finanční prostředky nabízí také grant Nadace ČEZ stromy 2021: Příjem žádostí pro jarní výsadbu probíhá od 1. 2. do 26. 2. 2021. Žádat mohou opět nejen města a obce, ale i právnické osoby (tzn. různé spolky, organizace, školy atd.). V grantovém řízení je podporována zejména výsadba, či obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, liniových dřevin, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd. • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • tisk@kr-vysocina.cz 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • K vlastníkům lesa míří rekordní finanční podpora, krajský úřad musí zpracovávat tisíce žádostí
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 5.2.2021 / 5.2.2021

Počet návštěv: 548
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek