Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Jiří Běhounek: Vysočina zásadně nesouhlasí se snahami o přesun sídla Energetického regulačního úřadu

Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se dopisem obrátil na ministra průmyslu a obchodu v demisi Jiřího Cieńciału ve věci zvažovaného přenesení sídla Energetického regulačního úřadu (ERÚ) z Jihlavy do Ostravy. "Tato změna má být docílena vložením nepřijatelného přílepku novely energetického zákona. Odmítám jakékoliv snahy o přenesení úřadu z Jihlavy, a to tím spíše, že je jako nové sídlo navrhována Ostrava. Sídlo ústředního správního úřadu nelze měnit podle toho, kde má vedoucí či jiný významný zaměstnanec tohoto úřadu bydliště nebo podle jiného soukromého zájmu. Veřejný zájem na přesunu sídla není odůvodněný, podle mého názoru vůbec neexistuje," upozorňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Jako jeden z hlavních důvodů přenesení sídla je mimo jiné uvedena údajná lepší dopravní dostupnost Ostravy ve srovnání s Jihlavou. Dále připomínka zmiňuje jako důvod tu myšlenku, že se záměrem získat některou z evropských regulačních činností do ČR se jeví sídlo ERÚ v Ostravě značně výhodnější než v Jihlavě. Toto odůvodnění je očividně účelové a hrubě neobjektivní, a to zejména s ohledem na výrazně excentrickou polohu navrhovaného sídla v rámci území České republiky. Činnost aparátu ERÚ je ze své podstaty zaměřena především na osoby podnikající a bydlící v tuzemsku. Argument případného, prozatím naprosto nejistého rozšíření o výkon blíže neurčené evropské regulační činnosti spatřuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek jako lichý mimo jiné i proto, že by se tato činnost stávajícího aparátu úřadu téměř netýkala.

 

Změna sídla podle tohoto „ad hoc přístupu“ by byla podle vyjádření hejtmana Kraje Vysočina značně ekonomicky neefektivní. "Neznáme lépe dopravně dostupného sídla z jakéhokoliv místa v České republice, než je právě Jihlava. Domnívat se, že Ostrava je snáz dopravně dostupná pro veřejnost, je podle mého názoru bláhové, a takto zvolená argumentace je očividně zcela účelová. Jsem přesvědčen, že nevhodnost navrhovaného řešení by bylo možné prokázat např. podrobnou analýzou realizovaných cestovních příkazů zaměstnanců úřadu, jakož i seriózní analýzou dojezdů stran - občanů, reprezentantů právnických osob a pracovníků jiných subjektů veřejné správy k osobnímu jednání na jednotlivá pracoviště ERÚ. Přesun sídla by přinesl i podstatné komplikace, otřesy a neefektivnosti v oblasti lidských zdrojů s dopady do profesních i osobních životů celé řady zaměstnanců úřadu," doplňuje Jiří Běhounek. V neposlední řadě otvírá i otázku, zda by nedošlo ke zvýšení rizika narušení nezávislosti a nestrannosti úřadu a k navýšení korupčních rizik. Tato otázka je indikována např. koncentrací subjektů významně se účastnících energetického trhu nebo jej v různých rolích ovlivňujících právě na Ostravsku.

 

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek požádal ministra průmyslu a obchodu v demisi o vyjádření, jak byla zásadní připomínka ERÚ v rámci ukončeného meziresortního připomínkového řízení k „Návrhu zákona o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů“ vypořádána. Současně požádal, aby bylo bráno v úvahu jeho nesouhlasné stanovisko, resp. zásadní nesouhlas Kraje Vysočina se změnou sídla ERÚ.

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 24.1.2014 / 24.1.2014

Počet návštěv: 10058
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek