Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Jiná lůžková zařízení

 

 
 

Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

Dětské centrum Jihlava

Ředitelka:

MUDr. Ivana Ryglová

 

Adresa zařízení:
Jiráskova 2176/67, 586 01 Jihlava

 

http://www.detske-centrum-ji.cz/

e-mail: info@detske-centrum-ji.cz

tel.: 567 301 115

 

Dětské centrum Jihlava je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem od narození do 3 let věku, ve výjimečných případech i déle (např. pokud se jedná o sourozenecké skupiny). Klienty zařízení jsou děti, o které se jejich rodiče nemohou, neumějí či nechtějí starat. Jsou to i děti, které jsou na základě předběžného opatření, či na základě dobrovolného pobytu. Hlavní funkcí je umožnit a smysluplně překlenout dobu, kdy jsou děti vráceny buď do biologické rodiny a nebo je jim poskytnuta péče náhradní rodiny. Zařízení se tedy aktivně účastí jako jeden ze subjektů náhradní rodinné péče. Zařízení pracuje nepřetržitě, kromě zdravotní péče zde funguje rehabilitační složka zajišťující i ambulantní péči, riziková poradna, psychologická a sociálně právní poradna.

O děti se stará kvalifikovaný zdravotnický personál. Zařízení má 42 lůžek pro děti a 2 lůžka pro matky, které své děti doprovázejí.

Spádovým územím zařízení je kraj Vysočina a Jihočeský kraj, který podobný typ zařízení nemá. Zařízení zajišťuje v mnoha případech roli supervize, kterou je možné naplňovat formou krátkodobých pobytů či ambulantně. Zároveň slouží jako místo pro praktické stáže studentů středních i vysokých škol různých oborů. Úzce spolupracuje s dětskými odbornými lékaři nejen v rámci kraje, ale i celorepublikově.

 

Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace

Dětský domov Kamenice nad Lipou

Ředitelka:

Bc. Jana Fárová

 

Adresa zařízení :
Vít. Nováka 305, 394 70 Kamenice nad Lipou

 

http://ddkamenicenl.nejendetem.cz

e-mail: ddomov@tiscali.cz
tel.: 565 432 295

 

 

Dětský domov Kamenice nad Lipou je příspěvková organizace kraje Vysočina. Poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních či sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních nebo sociálních důvodů může organizace uvedenou péči poskytovat i dětem starším. Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem.

Zařízení má 45 lůžek, z toho 5 lůžek pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Věková hranice přijímaných dětí člení zařízení na kojenecké oddělení (5 lůžek), mladší batolecí věk (12 lůžek), starší batolecí věk (18 lůžek) a předškolní věk (10 lůžek).

Dětský domov Kamenice nad Lipou je zdravotnické zařízení, které poskytuje stálou zdravotní a výchovnou péči ohroženým dětem. Přijímá děti z regionu Vysočina a z Jihočeského regionu.

Strategickým cílem zdravotnického zařízení je přeměna na zařízení rodinného typu a s tím související zlepšení úrovně poskytované péče.

 

Protialkoholní záchytná stanice

Protialkoholní záchytná staniceAdresa zařízení :
Vrchlického 57, 586 01 Jihlava

tel.: 567 157 862

 

Protialkoholní záchytná stanice kraje Vysočina (dále jen PZS) je nestátním zdravotnickým zařízením se spádovým územím pro kraj Vysočina. Zřizovatelem tohoto zařízení je kraj Vysočina, provozovatelem jsou Služby města Jihlavy s. r. o. Úkolem Protialkoholní záchytné stanice je v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a o změně souvisejících zákonů, zajišťovat služby na úseku ochrany zdraví před alkoholismem. Úkoly ochrany zdraví na úseku toxikomanie jsou zajištěny v jiné organizaci.

Odborným vedením záchytné stanice je pověřen lékař se specializací psychiatrie (alkohologie, toxikologie). Výkon služby zajišťují středně zdravotničtí pracovníci (úplné střední odborné vzdělání s maturitou s praxí v oboru psychiatrie nebo záchranné službě), kteří jsou registrováni jako středně zdravotničtí pracovníci oprávnění k samostatné činnosti bez odborného dohledu. Organizační, právní, personální a technické záležitosti jsou v kompetenci provozovatele a se souhlasem kraje Vysočina jako objednatele služby.

Záchytná stanice přijímá na žádost Policie ČR nebo lékaře osoby starší 15-ti let. Pokud je klinickým a laboratorním vyšetřením zjištěno, že ošetřovaná osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu a nekontroluje své chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení, je tato osoba povinna se podrobit ošetření a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. Osoba musí být propuštěna z ošetření a pobytu v záchytné stanici po odeznění akutní intoxikace. O propuštění osoby z ošetření a pobytu v záchytné stanici rozhoduje výlučně lékař.

Vyšetření a ošetření v PZS je konáno vždy za stanovenou finanční úhradu. Náklady za vyšetření, za ošetření a za pobyt v záchytné stanici jsou stanoveny paušální částkou ve výši 4 000,- Kč.

Od 1. ledna 2006 rozšířila PZS svoji činnost a ošetřuje jak osoby mužského tak ženského pohlaví a má možnost umístit na stanici až 13 osob. Při krizové nesnášenlivosti zachycených osob je celkový maximální počet zadržených 7.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Jiná lůžková zařízení
 

Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 22.4.2010 / 22.4.2010
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 26244
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek