Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“

Tento týden se v sídle Kraje Vysočina konalo jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“ vedené Zdeňkem Chládem, radním pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí. Cílem letošní poslední schůzky pracovního týmu bylo shrnutí všech aktivit skupiny v roce 2014.
 

 
 

Nejvýznamnějšími aktivitami bylo seznámení odborné i laické veřejnosti s problémy kvality povrchové vody v povodí řeky Jihlavy i s návrhem na jejich řešení tak, jak vyplývá z Jakostního modelu povodí Jihlavy nad vodním dílem (VD) Dalešice. Během roku se konalo několik odborných seminářů jak pro obce, vodoprávní úřady, zemědělské subjekty hospodařící v povodí, tak i pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury. V září 2014 byla uspořádána konference pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce. Cílem konference byla prezentace a hledání možnosti efektivního snížení znečištění povrchových vod v povodí řeky Jihlavy dusíkem a fosforem.

Dále byly projednány možné aktivity pracovní skupiny v roce 2015. Jedná se zejména o hledání možnosti k zajištění realizace účelných a efektivních opatření navržených v jakostním modelu pro bodové i plošné zdroje znečištění. Pro zlepšení kvality povrchové vody v povodí Jihlavy je třeba v následujících letech vynaložit více než půl miliardy korun. Zejména se jedná o investice do staveb kanalizací a čistíren odpadních vod ve vybraných obcích, je třeba ale zrealizovat i některá opatření navržená na některých zemědělských pozemcích.

„Finanční prostředky poskytované krajem do ochrany vod jsou bohužel limitované, proto nadále hledáme možnosti získání peněz ze státních a evropských dotačních titulů na realizaci opatření navržených v Jakostním modelu,“ uvedl Zdeněk Chlád.

 

  • Více informací Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství, tel: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz.

 

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.11.2014 / 26.11.2014

Počet návštěv: 6976
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek