Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport


 

Jednání o budoucí podobě ERDV v Bruselu

Jednání o budoucí podobě ERDV v Bruselu
Po téměř šestileté existenci, naplněné aktivitami především sedm oborových znalostních platforem, stojí nyní ERDV před otázkou, zda svoji činnost více formalizovat založením právnické osoby. Kraj Vysočina v rámci svého předsednictví Evropského regionu Dunaj Vltava (ERDV) v roce 2018 zorganizoval setkání se zástupci evropských institucí k diskuzi o jeho možné transformaci na právnickou osobu, např. ve formě Evropského seskupení územní spolupráce (tzv. ESUS).
 

 
 

Tímto setkáním navázal Kraj Vysočina na řešení této tématiky předchozím předsedajícím ERDV „Dolním Bavorskem“, které spatřovalo možnost spolupráce přes ESUS především v možnosti čerpání dalších finančních prostředků z EU na potřebná, společná témata v rámci prostoru ERDV.

 

Bruselské setkání vedl v Plzeňském domě Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, který k diskusi přizval mj. zástupce Výboru regionů a zástupce Evropské komise (DG Regio).


Z pohledu hodnocení přeshraničního dopadu dosahují největší úspěšnosti organizace, které byly založeny za účelem řešení společného tématu (např. společná přeshraniční doprava, sociální a zdravotní služby, přeshraniční vzdělávání apod.). ESUS nelze chápat jako finanční nástroj, ale jako tematický nástroj pro rozvoj území. Jeho činnost by měla vycházet z dobře nastavené nadregionální strategie. K financování aktivit lze využít již existujících nástrojů (nadregionální programy, dispoziční fondy) a vzhledem k ochodu Velké Británie, jako čistého přispěvatele do rozpočtu EU, nelze očekávat vznik dalších.


„Pro další, již velmi dobře rozběhnutou spolupráci v rámci ERDV, financování spolupráce v rámci ERDV není vytvoření právnické osoby podmínkou. Transformace na ESUS je podmíněna vytipováním konkrétní společné aktivity, která bude mít dlouhodobou perspektivu nezávisle na funkčním období politické reprezentace zapojených regionů/zemí, a důkladným zhodnocením kladů a záporů této formy spolupráce,“ uvedl Pavel Pacal.


S ohledem na právě se tvořící novou podobu kohézní politiky po roce 2020, jejíž pravidla budou známa nejdříve v polovině letošního roku, bude nutné s finálním vyřešením této otázky ještě počkat.

 

Foto: Kraj Vysočina

ERDV

BruselBruselBrusel

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Jednání o budoucí podobě ERDV v Bruselu
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.4.2018 / 5.4.2018

Počet návštěv: 1292
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek