Cesta: Titulní stránka > Informační technologie


 

Jedinečný dar obrazů do sbírky Muzea Vysočiny Třebíč

Zdeněk Štajnc, Okno katedrály
Sbírka Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace byla rozšířena o 65 obrazů z vlastní tvorby Zdeňka Štajnce. „Jedná se o velkorysý dar třebíčského výtvarníka, který do muzejní sbírky věnoval vybraná díla napříč vlastní tvorbou od šedesátých let do současnosti. Velmi si tohoto daru vážíme, neboť v dnešní době není tento přístup obvyklý. O to více je však cenný,“ uvedla Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
 

 
 

Akvizice do muzejní sbírky projednávala závěrem loňského roku komise pro nákup a vyřazování sbírek třebíčského muzea. Vedle několika jednotlivých darů například v podobě precizně zpracovaných kraslic, obrazu Kapucínské hrobky v Palermu od Františka Šindeláře či náramkového leteckého kompasu byla sbírka Muzea Vysočiny Třebíč rozšířena o ucelený soubor obrazů Zdeňka Štajnce (*1948), který se výtvarným uměním začal systematicky zabývat v šedesátých letech, kdy společně se Zdeňkem Šplíchalem, Milanem Nestrojilem a Miroslavem Pálkou založil třebíčskou Skupinu 4, jejíž členové, v částečně proměněném složení, společně vystavují dodnes. Založení této skupiny inicioval třebíčský básník, výtvarník, překladatel a pedagog Ladislav Novák, který Štajncovu tvorbu výrazným způsobem, týkajícím se zejména výtvarných technik, ovlivnil.

 

„Pro Štajncovu tvorbu je charakteristické významové i estetické přehodnocování významů nalezených tištěných materiálů, do nichž zasahuje různými způsoby a zkoumá vztah daného s nově přidaným. Základem mu jsou mapy, partitury, reprodukce obrazů, texty či fotografie z kalendářů, které nově interpretuje pomocí dekalku, drippingu, koláže, froasáže a alchymáže nebo do nich vpisuje vlastní automatické texty, rýsuje přímky, kružnice či další geometrické tvary. Vztah mezi původní tiskovinou a její novou interpretací bývá často podtržen hravým názvem,“ uvedla Lucie Pálková, kurátorka sbírky výtvarného umění třebíčského muzea, která společně s autorem samotným vybírala všechny darované obrazy.

 

Muzeum Vysočiny Třebíč je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a bylo zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. Zaměřuje se především na území třebíčského regionu. Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů činí v současnosti téměř 168 tisíc.


Zdeněk Štajnc, Něco z Janáčka

Foto

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.1.2016 / 27.1.2016

Počet návštěv: 6441
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek