Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu


 

Je krajský úřad připraven na případná setkání s korupčním jednáním?

Ilustrační foto
Krajský úřad kraje Vysočina si činí ambice být ve svém oboru špičkovou, skutečně profesionální institucí. Proto dbáme o tzv. firemní kulturu, kromě jiných moderních nástrojů řízení kvality uplatňujeme etický kodex, vyjednali jsme a vydali vizi úřadu, pokročili jsme v oblasti strategického řízení - vize obsahuje klíčové hodnoty a k jejich naplňování máme vyjednané strategické cíle, k naplňování strategických cílů směřují akční plány atd.. Pravidelně hodnotíme rizika a přijímáme opatření k jejich snižování nebo úplné eliminaci. Máme zaveden a dlouhodoběji ověřen systém pravidelného hodnocení odborů i každého jednotlivého zaměstnance. Se vším se pracuje aktivně, nejsou to tedy pouze formální aktivity.
 

 
 

Vybraní úředníci, kteří by se mohli nejspíše setkat s korupčním jednáním, jsou v této problematice proškoleni, vědí, jak se v případech setkání s korupčním jednáním zachovat. Zavedli jsme řadu opatření protikorupčního charakteru, např. v oblasti zadávání veřejných zakázek formou pravidel rady kraje, ve vnitřních předpisech úřadu týkajících se finanční kontroly apod.. Často jsou naše interní pravidla přísnější, než ukládá zákon. Kromě oddělení vnitřní kontroly, jehož činnost je zaměřená na zjišťování souladu obecně závazných i vnitřních předpisů, získává vedení úřadu ujištění systémové povahy o nastavení procesů z činnosti oddělení interního auditu. To vše slouží ke zvyšování bezpečnosti a kvality naší práce. Vytváření protikorupčního prostředí věnujeme na úřadě velkou a stálou pozornost. Zabýváme se jí i v oblastech personální politiky a odměňování, v roce 2007 jsme problematiku prevence shrnuli v "Programu prevence proti korupci", který je součástí našich vnitřních kodexů.

 

Není mi známo, že by se někdo z našich úředníků v poslední době setkal s korupční nabídkou. Věřím, že by v případě takové aktivity záležitost oznámil a předal k dalšímu řešení svým nadřízeným resp. přímo mně jako řediteli úřadu a dle povahy věci by podal trestní oznámení či informoval orgány činné v trestním řízení.

 

Dovoluji si poznamenat, že se můj osobní názor na rozsah korupce ve veřejné správě liší od obecných názorů z ulice nebo z pohostinství čtvrté cenové skupiny. Jsem přesvědčen, že korupce je veřejné správě u územních orgánů daleko méně, než si občané myslí. Připusťme, prosím, že úředníci jsou v naprosté většině slušní, poctiví lidé. Věřím, že o úřednících našeho krajského úřadu to není jen moje přání, ale i realita.

 

  • Ing. Bc. Zdeněk Kadlec
    ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.8.2009 / 24.8.2009

Počet návštěv: 53260
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek