Kraj Vysočina - logo

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina


 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina


 

Úvod

 

Fotografie Jana BřížďalyVážení návštěvníci,

nacházíte se na osobních webových stránkách, kde můžete pravidelně sledovat různé aktuality, fotografie z akcí či mediální výstupy. Školství je skutečně důležitou oblastí nejen v Kraji Vysočina. Svojí aktivitou se budu snažit přispět k vytváření optimálních podmínek pro zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání v kraji. Klíčová je také podpora jednotlivých volnočasových a sportovních organizací, které mají nezastupitelnou roli při práci s mládeží. V oblasti IT bude velká pozornost upřena na modernizaci a rozvoj stávající infrastruktury a digitalizaci. Za veškeré podněty z regionu předem děkuji.

Jan Břížďala

facebook

 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Kraj připravuje veřejnou zakázku na datový obsah Digitální technické mapy Kraje Vysočina (15.6.2021)

  Projekt Digitální technické mapy Kraje Vysočina, na jehož realizaci získal kraj evropskou dotaci z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve výši 195,5 milionu korun, se spoluúčastí kraje 34,5 milionu korun, se posouvá do další fáze, tedy k pořízení datového obsahu a informačního systému pro jeho správu. Krajská rada využila ještě před samotným zahájením zadávacího řízení možnosti tržní konzultace. „Na jejím základě chceme zjistit informace, které nejsou běžně veřejně dostupné a pomohu nám nastavit nebo ověřit zamýšlené podmínky technické kvalifikace, tak aby odpovídaly našim potřebám i možnostem trhu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast informačních technologií Jan Břížďala. Vypsání veřejné zakázky na pořízení dat se předpokládá v průběhu prázdnin. Při přípravě informačního systému kraj spolupracuje s dalšími pěti kraji na tvorbě společného řešení v rámci samostatné veřejné zakázky.

   
 • Kraje pro bezpečný internet: Vyhlášení vítězů soutěžního kvízu (14.6.2021)

  V závěru minulého týdne proběhlo v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina vyhlášení vítězů soutěžního kvízu projektu Kraje pro bezpečný internet. Od září 2020 do března 2021 měli žáci možnost se zapojit do soutěžního kvízu, v květnu letošního roku pak proběhlo online krajské finále Kvízu PLUS. Do znalostního kvízu se v celé ČR zapojilo přibližně 29 000 žáků, v Kraji Vysočina to bylo více než 3 000 žáků základních a středních škol.

   
 • Kraje chtějí více peněz na investice pro střední školy (3.6.2021)

  Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a sport dnes zasedala v Univerzitním centru v Telči. Zástupci jednotlivých krajských samospráv, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního pedagogického institutu ČR, České školní inspekce a ČR i dalších oborových organizací a institucí v oblasti školství jednali například o připravenosti na čerpání evropských dotací v novém programovém období nebo o strategickém plánování v oblasti školství. „Největší prostor jsme věnovali diskuzi o alokaci prostředků z evropských fondů na investice mezi mateřské, základní a střední školy. Všeobecná shoda panovala na záměru zvýšit podporu středních škol s ohledem na finanční náročnost pořizovaných technologií a kladení důrazu na celoživotní vzdělávání v těchto typech škol,“ sdělil radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala.

   
 • Evropská dotační podpora v oblasti školství se v následujícím období zaměří především na stavební investice (31.5.2021)

  Regionální stálá konference (RSK) je založena na principu partnerství. Podílí se na uskutečňování tzv. územní dimenze a naplňování akčních plánů. Zástupci měst, obcí, neziskového i podnikatelského sektoru tak mají možnost společně průběžně komunikovat ohledně plánování regionálního rozvoje ve vztahu k fondům EU. Nezanedbatelnou rolí RSK je sběr podnětů, návrhů od aktérů v území a také vyhodnocování informací potřebných pro realizaci projektových záměrů a projektů. Jedním z hlavních úkolů je pak příprava Regionálního akčního plánu, který řeší vybraná témata. Ty pak realizují kraje a příspěvkové organizace z finančních prostředků EU.

   
 • Koaliční krajská rada navrhne zastupitelstvu ke schválení půlmiliardovou dotaci na Horáckou multifunkční arénu v Jihlavě (25.5.2021)

  Rada Kraje Vysočina dnes po dlouhé diskuzi a zvážení všech dosud známých okolností rozhodla doporučit krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí finančního příspěvku statutárnímu městu Jihlava ve výši 500 miliónů korun na spolufinancování výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Vyplacení dotace je navrženo ve třech po sobě jdoucích rocích, první v roce 2022. Jihlava začne, podle sdílených informací, v příštím roce stavět multifunkční arénu nadregionálního významu, jejíž kapacity budou k dispozici nejen sportovcům, ale i pro kulturní a společenské akce.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek