Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region


 

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2021

znak hzs
MV-GŘ HZS ČR vyhlašuje účelové investiční dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021 - 3 podprogramy – „Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“, „Pořízení nového dopravního automobilu“ a „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“.
Žadatelé zde naleznou informace a metodickou pomoc při podávání žádostí. Obsahem je i upřesnění ze strany HZS Kraje Vysočina a odkazy k uvedené problematice na internetové stránky MV-GŘ HZS ČR.
Žádosti podávají obce dle níže uvedených pravidel do 23,59 hod 14. května 2020.
Bližší informace k investičním dotacím JSDH obcí v roce 2021 jsou umístěny na webových stránkách MV- GŘ HZS ČR (http://www.hzscr.cz) Investiční dotace pro JSDH obcí.
 

 
 

Informace k realizaci investiční dotace 2021

Níže je uvedeno upřesnění ze strany HZS Kraje Vysočina a případné odkazy k uvedené problematice z internetových stránek MV-GŘ HZS ČR:

MV-GŘ HZS ČR vyhlašuje účelové investiční dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020 - 3 výzvy – „Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“, „Pořízení nového dopravního automobilu“ a „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“.


Podrobné informace zde: 

JSDH V1 2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky

JSDH V2 2021 Pořízení nového dopravního automobilu

JSDH V3 2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice


Sběr žádostí pro poskytování investičních dotací na rok 2021 byl zahájen dne 1. dubna 2020 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 14. května 2020 v 23:59 hodin.

Žádost, která bude prostřednictvím portálu vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím datové schránky do 14. května 2020 na Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS kraje“).

Kontakty na HZS Kraje Vysočina, včetně ID datových schránek jsou uvedeny níže:

 

Adresa:

jméno, příjmení:

telefon:

email:

HZS kraje Vysočina:

 

 

 

Ke Skalce 32

Spojovatel

950 270 111

 -

586 04 Jihlava

Ing. Vladimír Pecka

950 270 140

vladimir.pecka@hasici-vysocina.cz

ID datové schránky: ntdaa7v

Jan Horský

950 270 141

jan.horsky@hasici-vysocina.cz


Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č.2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formulář (editovatelné PDF).

Všechny požadované přílohy dle jednotlivých „Výzev“ přikládá žadatel pouze do webového portálu. Datovou schránkou na HZS kraje se zasílá již jen notifikovaná žádost.

 

Pro práci v portálu MV-GŘ HZS ČR zveřejnilo ke stažení podrobný návod:

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2021_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2021_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2021_STAVBA

 

Informace doplněné HZS Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina:

Kraj Vysočina obci, která získá uvedenou dotaci (tedy má ji schválenou od státu) na dopravní automobil, případně na požární zbrojnici může žádat i dotaci od Kraje Vysočina ve výši 2/3 státní dotace (př. 450 tis. Kč od státu – dotace od kraje 300 tis. Kč) – viz. schválené usnesení č. 0008/01/2016/ZK zastupitelstva Kraje Vysočina z února 2016. Obec, která bude mít schválenou dotaci na pořízení nové CAS může také žádat Kraj Vysočina o dotaci do výše 500 tis. Kč. Pro dotaci od kraje za Krajský úřad Kraje Vysočina je kontaktní osobou Ing. Bc. Pavel Dvořák - tel.: 564602122, dvorak.pavel@kr-vysocina.cz (Oddělení krizového řízení a bezpečnosti).

HZS Kraje Vysočina na základě počtu získaných žádostí rozhodne (dle Zásad), jaká část finanční dotace půjde na dopravní automobily, případně na požární zbrojnice. Celková alokovaná částka státní dotace pro Kraj Vysočina na tyto dva podprogramy je 30,9 mil Kč.       

 

Nejčastější dotazy:


Jak podat žádost o dotaci?

  1. Vyplnit formulář a přiložit požadované přílohy ve webové aplikaci na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf
  2. Následně vygenerovanou (.pdf) a notifikovanou žádost, zaslat prostřednictvím datové schránky na ID adresu příslušného HZS kraje.

Datovou schránkou se zasílá pouze žádost, vygenerovaná z webové aplikace. Přílohy, které byly elektronicky vloženy do webové aplikace, se datovou schránkou již nezasílají.
Výjimku tvoří přílohy Dokumentace stavby pro výzvu: JSDH_V3_2020 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice (Čl. 5 Výzvy) – v případě, že nepostačuje kapacita příloh ve webové aplikaci se další přílohy dokumentace stavby zašlou na příslušný HZS kraje datovou schránkou nebo doručí na datovém nosiči.

HZS kraje bude posuzovat pouze ty žádosti, které byly vyplněny ve webové aplikaci a následně potvrzeny zasláním notifikované žádosti prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 14. května 2020.

Žádosti, které byly zaslány pouze ve webové aplikaci bez následného potvrzení datovou schránkou, budou brány jako nepodané.


Lze zaslat vygenerovanou žádost z webové aplikace v listinné podobě - poštou?

Nelze. Žádosti o účelovou investiční dotaci na rok 2021 bude MV-HZS ČR přijímat pouze elektronicky, prostřednictvím datových schránek.


Do kdy zaslat žádost datovou schránkou?

Termín pro vyplnění formuláře ve webové aplikaci a následné zaslání notifikované žádosti datovou schránkou je totožný, tj. nejpozději do 14. května 2020.


Jak zrušit žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci?

Žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci lze zrušit do okamžiku, než ji převezme ke kontrole příslušný pracovník HZS kraje. V případě, že žádost ještě nebyla převzata ke kontrole, stačí žádost ve webové aplikaci zrušit.

V případě, že danou žádost již převzal příslušný pracovník HZS kraje ke kontrole, nelze již ve webové aplikaci žádost zrušit. V případě, že následně nepotvrdíte zaslání žádosti datovou schránkou na příslušný HZS kraje, bude žádost brána jako nepodaná a HZS kraje se pouze vyplněným webovým formuláře dál nebude zabývat.


Naše město má dvě jednotky SDH, a pro obě chceme žádat o dotaci na dopravní automobil. Můžeme podat pouze jednu žádost?

V tomto případě je nutno podat dvě žádosti, tj. 2 x vyplnit webový formulář a následně 2 x zaslat notifikovanou žádost datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

Každý webový formulář má ve své části „Oblast podpory“ parametry projektu, kde lze zadat pouze 1 ks pořizovaného majetku, ať už jde např. o nákup nové „CAS“ nebo o stavbu požární zbrojnice. Dále pak v části „Hodnocení“ je nutné doplnit identifikaci jednotky, včetně názvu a čísla JSDH obce, kde bude majetek užíván.


Jaké údaje se uvádějí v části hodnocení v otázce na počet obyvatel v obci?

Počet obyvatel v obci k 1.1.2019, potřebné oficiální informace jsou k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu: Počet obyvatel v obci k 01012019  (Tab. 3 Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2019) nebo můžete využít tabulku v následujícím příloze Počet obyvatel Kraj Vysočina.
 
 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 2.4.2020 / 2.4.2020
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 1285
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies