Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region


 

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2020

znak
MV-GŘ HZS ČR vyhlašuje účelové investiční dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020 - 3 podprogramy – „Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“, „Pořízení nového dopravního automobilu“ a „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“.
Žadatelé zde naleznou informace a metodickou pomoc při podávání žádostí. Obsahem je i upřesnění ze strany HZS Kraje Vysočina a odkazy k uvedené problematice na internetové stránky MV-GŘ HZS ČR.

 
 
 


Informace k realizaci investiční dotace 2020

Aktuální informace k výše uvedené investiční dotaci, včetně vzorových specifikací dopravního automobilu, stanovení postupu pro udělení dotace a oficiálního pořadníku žadatelů o dotaci ( web MV- GŘ HZS ČR):

https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

Radiostanice – seznam doporučených zařízení

https://www.hzscr.cz/clanek/menu-jednotky-pozarni-ochrany-jednotky-sdh-obci-doporucene-analogove-radiostanice-pro-jednotky-sdh.aspx

   

Podrobné informace zde:  

JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2020 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí pro poskytování investičních dotací na rok 2020 byl zahájen dne 29. dubna 2019 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace registračního informačního systému programového financování (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 14. června 2019 v 23:59 hodin.  

Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím datové schránky do 14. června 2019 na Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS kraje“).

     

Kontakty na HZS Kraje Vysočina, včetně ID datových schránek:

Adresa
Jméno
Telefon
email
HZS Kraje Vysočina
Spojovatel
950 270 111

spisovna@hasici-vysocina.cz

Ke Skalce 32
Ing. Vladimír Pecka
950 270 140
vladimir.pecka@hasici-vysocina.cz
586 04 Jihlava
Jan Horský
950 270 141
jan.horsky@hasici-vysocina.cz
ID datové schránky: ntdaa7v


         
Kontakty v rámci HZS Kraje Vysočina – pro schválení technické specifikace (vzorová specifikace na webu HZS ČR)



Havlíčkův Brod
mjr. Ing. Jiří Prchal
950 275 127
jiri.prchal@hasici-vysocina.cz
Jihlava
mjr. Ing. Jarmila Machová
950 271 120
Jarmila.machova@hasici-vysocina.cz
Pelhřimov
mjr. Bc. Radek Kadlec, DiS.
950 281 124
radek.kadlec@hasici-vysocina.cz
Třebíč
mjr. Ing. Miloš Mach
950 285 127
milos.mach@hasici-vysocina.cz
Žďár nad Sázavou
mjr. Ing. František Janů
950 291 118
frantisek.janu@hasici-vysocina.cz  


Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).  


Pro práci se systémem „RISPF“ MV-GŘ HZS ČR zveřejnilo ke stažení podrobný návod:   

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2020_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2020_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2020_STAVBA    


Možnosti spolufinancování Krajem Vysočina:

Obec, která získá uvedenou dotaci (tedy má schválenou dotaci od státu)  na dopravní automobil, případně požární zbrojnici, může požádat dotaci i od Kraje Vysočina ve výši 2/3 státní dotace(příklad: obec získá 450 tisíc od státu – dotace od kraje 300 tisíc Kč) – viz. schválené usnesení č. 0008/01/2016/ZK zastupitelstva Kraje Vysočina z února 2016. Obec, která bude mít schválenou dotaci na pořízení nové CAS může také žádat Kraj Vysočina o dotaci až do výše 500 tisíc Kč. Pro dotaci od kraje za Krajský úřad Kraje Vysočina je kontaktní osobou Ing. Bc. Pavel Dvořák  - tel. 564602122, dvorak.pavel@kr-vysocina.cz (Oddělení krizového řízení a bezpečnosti).
HZS Kraje Vysočina na základě počtu získaných žádostí rozhodne (dle Zásad) jaká část státní dotace půjde na dopravní automobily, případně na požární zbrojnice. Celková alokovaná částka státní dotace pro Kraj Vysočina na tyto dva podprogramy je 30,9 mil Kč.    

 

Nejčastější dotazy
   

Jak podat žádost o dotaci?    

  1. Vyplnit formulář a přiložit požadované přílohy ve webové aplikaci na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf
  2. Následně vygenerovanou (.pdf) a notifikovanou žádost, zaslat prostřednictvím datové schránky na ID adresu příslušného HZS kraje.

Datovou schránkou se zasílá pouze žádost, vygenerovaná z webové aplikace. Přílohy, které byly elektronicky vloženy do webové aplikace, se datovou schránkou již nezasílají.
Výjimku tvoří přílohy pro výzvu: JSDH_V3_2020 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – v případě, že nepostačuje kapacita příloh (10 MB na žádost) ve webové aplikaci se další přílohy zašlou na příslušný HZS kraje datovou schránkou nebo doručí na datovém nosiči.
HZS kraje bude posuzovat pouze ty žádosti, které byly vyplněny ve webové aplikaci a následně potvrzeny zasláním notifikované žádosti prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 14. června 2019.
Žádosti, které byly zaslány pouze ve webové aplikaci bez následného potvrzení datovou schránkou, budou brány jako nepodané.


Lze zaslat vygenerovanou žádost z webové aplikace v listinné podobě - poštou?
Nelze. Žádosti o účelovou investiční dotaci na rok 2019 bude MV-HZS ČR přijímat pouze elektronicky, prostřednictvím datových schránek.


Do kdy zaslat žádost datovou schránkou?
Termín pro vyplnění formuláře ve webové aplikaci a následné zaslání notifikované žádosti datovou schránkou je totožný, tj. nejpozději do 14. června 2019.          


Jak zrušit žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci?
Žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci lze zrušit do okamžiku, než ji převezme ke kontrole příslušný pracovník HZS kraje. V případě, že žádost ještě nebyla převzata ke kontrole, stačí žádost ve webové aplikaci zrušit. V případě, že danou žádost již převzal příslušný pracovník HZS kraje ke kontrole, nelze již ve webové aplikaci žádost zrušit. V případě, že následně nepotvrdíte zaslání žádosti datovou schránkou na příslušný HZS kraje, bude žádost brána jako nepodaná a HZS kraje se pouze vyplněným webovým formuláře dál nebude zabývat.


Naše město má dvě jednotky SDH, a pro obě chceme žádat o dotaci na dopravní automobil. Můžeme podat pouze jednu žádost?
V tomto případě je nutno podat dvě žádosti, tj. 2 x vyplnit webový formulář a následně 2 x zaslat notifikovanou žádost datovou schránkou na příslušný HZS kraje.
Každý webový formulář má ve své části „Oblast podpory“ parametry projektu, kde lze zadat pouze 1 ks pořizovaného majetku, ať už jde např. o nákup nové „CAS“ nebo o stavbu požární zbrojnice. Dále pak v části „Hodnocení“ je nutné doplnit identifikaci jednotky, včetně názvu a čísla JSDH obce, kde bude majetek užíván.


Jaké údaje se uvádějí v části hodnocení v otázce na počet obyvatel v obci?
Počet obyvatel v obci k 1.1.2018, potřebné oficiální informace jsou k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu:  https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j   (Tab. 3 Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2018) nebo můžete využít tabulku v následujícím příloze Počet obyvatel Kraj Vysočina.

   
 
 
 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Vysočina bezpečný region > PO - Požární ochrana > Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2020

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 7300

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 



Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies