Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace


 

Integrovaný záchranný systém Kraje Vysočina cvičí Blackout

Cvičení
Dnes v 7:00 hodin začalo plánované štábní cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina Blackout 2016. Jeho hlavním cílem je procvičit a sladit činnost orgánů krizového řízení, složek IZS a dalších zapojených subjektů při vzniku krizové události, tedy dlouhodobého výpadku elektrické energie velkého rozsahu tzv. blackoutu. „Jde o letošní největší cvičení složek IZS na Vysočině. Potřebujeme podrobně zmapovat chování profesionálních složek v konkrétních situacích, odhalit eventuální nedostatky, zmapovat krizová místa, prověřit reakce energetiků, ale také poskytovatelů služeb veřejného zájmu,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který od dnešního rána celé cvičení řídí. Cvičení Blackout probíhá bez omezení dodávek elektrické energie a nemá žádný dopad na běžný život obyvatel Kraje Vysočina.
 

 
 

Přes Kraj Vysočina resp. jeho tří okresy – Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou se v brzkých ranních hodinách přehnala mimořádně silná vichřice. Následkem popadání stromů a silného větru se už ve 2:00 hodiny objevují poruchy v přenosové soustavě, kolísá frekvence i napětí, evidován je velmi vysoký počet poruch na distribučních vedeních. Elektrické vedení umožňující dodávku energie z rozvoden umístěných v sousedních krajích jsou v poruchovém stavu, nelze jej pro zásobování Kraje Vysočina využít. Situace je velice vážná a v 7:00 hodin vyhlašuje distributor E.ON stav nouze v energetice. Jaderná elektrárna Dukovany se automaticky odpojuje od přenosové soustavy, ale zůstává v režimu připravenosti na opětovné zapojení do soustavy, podobně je na tom přečerpávací elektrárna Dalešice. Hejtman Kraje Vysočina svolává Krizový štáb Kraje Vysočina a informuje, že situace je vážná s prognózou tzv. blackoutu v trvání 72 hodin. Ještě v dopoledních hodinách hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek cvičně rozhodne o vyhlášení stavu nebezpečí.

 

„Úkolem krizového štábu je mimo jiné vytipovat a určit priority - odběratele pro dodávku elektrické energie. Jim bude dispečink distributora prioritně obnovovat přívod elektrické energie. Důležitý je aktuální přísun informací a jejich logické vyhodnocování, udržení veřejnosti v klidu, předcházet panice a vyloučit případné patologické jevy, což je úkol pro policii,“ uvedl hejtman  Kraje Vysočina pouze některé z konkrétních úkolů pro krizový štáb Kraje Vysočina s tím, že velká pozornost bude během cvičení věnována zajištění péče o nejpotřebnější – děti, nemocné, pacienty a klienty domovů pro seniory. Hejtman Kraje Vysočina v rámci cvičení Blackout 2016 také vybrané klíčové provozy osobně navštíví. Hlavní pozornost je věnována jeho návštěvě krizového štábu Jaderné elektrárny Dukovany a také Nemocnice Třebíč, která jako jediná v České republice disponuje zdroji,  které jí umožní zajistit nejen energii, ale především teplo. „Nemocnice je schopna zajistit vytápění budov i v době dlouhodobých výpadků dodávek zemního plynu a elektřiny,“ vysvětluje naprostou unikátnost ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová a dodává: „Teplo jsme schopni garantovat až při 150 dnů trvajícím výpadku elektrické energie a plynu, a to i v mrazivých zimních měsících.“ Výjimečné postavení bylo zajištěno při probíhající výstavbě nového pavilonu PCHO. Dodavatel tepla doplnil chybějící kabelové trasy mezi předávacími stanicemi jednotlivých pavilonů a rozvodnou s dieselagregátem. V případě výpadků elektrické energie tak bude částečně omezen provoz nemocnice a nejnutnější činnosti spojené s odběrem elektriky zajistí diesel agregát umístěný přímo v nemocnici. O zajištění tepla se postará standardní dodavatel TTS.

 

„Při takovéto mimořádné události je pro nás prioritou zajištění provozu tísňového volání 112 a akceschopnosti jednotek požární ochrany, tak aby byla zajištěna bezpečnost občanů. Operační středisko i jednotlivé stanice v kraji máme zálohované náhradními zdroji elektrické energie. Početní stavy příslušníků na jednotlivých stanicích profesionálních hasičů v kraji a na krajském operačním a informačním středisku bychom byli s ohledem na rozsah události a počet výjezdů schopni navýšit. V rámci cvičení prověříme aktivaci informační linky, která má sloužit výhradně k poskytování nezbytných informací veřejnosti. Při informování občanů počítáme také s velmi úzkou spoluprací s orgány obcí a dobrovolnými hasiči, kteří jsou schopni technickými prostředky nebo osobně předat na vesnicích základní pokyny a informace. Zároveň také předpokládáme, že by zbrojnice sborů dobrovolných hasičů (kategorie JPO II a JPO III) v událostí postižených obcích sloužily jako ohlašovny požárů“, uvedl plk. Ing. Petr Beneš, ředitel HZS Kraje Vysočina.


„K zajištění veřejného pořádku a plynulosti v dopravě na postižených územích Kraje Vysočina nasadíme maximální počet policistů, včetně zajištění kompletní logistické podpory pro výkon služby. Pro optimální nasazení sil a prostředků v této mimořádné situaci musíme změnit režim výkonu služby, kdy u pořádkové policie změníme režim služby na dvanáctihodinové směny s tím, že každý policista bude mít přesně stanovený čas a místo nástupu do služby. U příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování bude zajištěna nepřetržitá služba při střídání v osmihodinových směnách,“ uvedl Radek Malíř, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.


Hlídky dopravní policie zajišťují průjezdnost páteřních křižovatek, na kterých přestaly fungovat semafory a docházelo zde k výrazným dopravním komplikacím. S tím úzce souvisí také kolabující doprava v centrech Jihlavy, Třebíče a Žďáru nad Sázavou. Na řízení a usměrnění provozu se podílejí hlídky dopravní policie. Policisté pořádkové policie zajišťují veřejný pořádek a zaměřují se především na místa, kde se nachází větší počet osob a mohlo by zde docházet k nepokojům a protiprávnímu jednání. Jedná se především o vlaková a autobusová a nádraží, obchodní centra a další vytipovaná místa.


Pro zajištění radiového spojení počítáme v budově Krajského ředitelství policie kraje s nasazením moderní technologie, která nám umožní udržet spojení nejen mezi jednotlivými články uvnitř našeho útvaru, ale také navenek s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. „Ve spolupráci se sousedním krajským policejním ředitelstvím jsme schopni si zajistit také nezbytný počet satelitních mobilních telefonů,“ doplnil krajský policejní ředitel. 

Pro bezproblémový provoz služebních dopravních prostředků máme zajištěno čerpání pohonných hmot ve vlastní čerpací stanici, která je umístěna v budově na ulici Vrchlického v Jihlavě.

 

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina má v postižené oblasti 11 výjezdových stanovišť – plně akceschopných, vozidla byla napojena na agregáty. Stanoviště jsou ve stálém kontaktu s operačním střediskem v Jihlavě, které je v plném provozu. V případě potřeby jsou výjezdová stanoviště v okresech Jihlava, Třebíč i Žďár nad Sázavou připravena ošetřit přímo v místě akutní případy.

 

Pro společnost E.ON představuje toto cvičení příležitost a možnost prověřit komunikaci a koordinaci vlastní činnosti energetiků se složkami IZS Kraje Vysočina při obnově dodávek elektřiny na území poškozeném masivními výpadky elektřiny. Konkrétně jde o činnost dispečerů – zajištění napájení rozvoden a obnova dodávek na linkách vysokého i nízkého napětí po odstranění příčin jejich poruchy, v tomto případě padlých stromů a předmětů. „Prověřujeme současně koordinaci obnovy dodávek elektrického proudu s přenosovou soustavou ČEPS a propojení do ostatních regionů České republiky,“ uvedl tiskový mluvčí E.ON Vladimír Vácha.

 

V rámci prověření připravenosti konkrétních organizací navštíví hejtman Kraje Vysočina Nemocnici Jihlava, Vodárenskou a.s. v Jihlavě a také Domov důchodců v Ždírci.

Cvičení je plánováno do 19.00 hodin. Následovat bude vyhodnocení cvičení a navržení opatření.

Poznámka:

V případě reálné situace by mimořádná událost takového rozsahu zasáhla zhruba 67% obyvatel kraje, zasaženy  by byly tři nejlidnatější okresy kraje. Primárně by, stejně jako v průběhu cvičení, byla řešena náhrada zdrojů u nemocnic, dětských domovů, domovů pro seniory, dalšími prioritními provozy jsou úpravny pitné vody, teplárenské společnosti a obchody. Příčinou blackoutu mohou být v budoucnu reálně např. extrémní počasí, přetížené sítě, chybná manipulace dispečerů nebo také teroristický útok.


Blackout naposledy Vysočině hrozil ke konci roku 2014, kdy vlivem silné námrazy, došlo k rozsáhlým poruchám na elektrickém vedení. Např. Jaderná elektrárna Dukovany si blackout jednotlivých bloků vyzkoušela už několikrát. V loni využila i satelitní telefony pro spojení s vodní elektrárnou Dalešice.

 

TK


Kontakty:

  • Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krizového štábu Kraje Vysočina, tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

  • Dana Čírtková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina, tel.: 725 375 094, e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

  • Petra Musilová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, tel.: 728 212 235, e-mail: mluvci@hasici-vysocina.cz

  • Daniela Střechová, krizový manager Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, e-mail: strechova@zzsvysocina.cz

  • Vladimír Vácha, tiskový mluvčí energetické skupiny E.ON Czech, tel.: 724 009 033, e-mail: vladimir.vacha@eon.cz


 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.4.2016 / 27.4.2016

Počet návštěv: 8459
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies