Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

Integrovaný systém nakládání s odpady pokračuje pod taktovkou obcí

Pojďme příkladem a předcházejme odpadům
Od letošního podzimu mají dokončení přípravy a realizaci integrovaného systému nakládání s odpady v regionu pod svou taktovkou obce. Začal platit dodatek smlouvy o spolupráci na přípravě ISNOV mezi Krajem Vysočina a 61 obcemi v čele se statutárním městem Jihlava. Kraj tak přestal být centrálním koordinátorem projektu spolupráce. Tuto funkci převzalo Sdružení obcí Vysočiny. „Integrovaný systém nakládání s odpady není jen o předcházení vzniku komunálních odpadů, ale především o vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady a zvýšení využívání komunálních odpadů s upřednostněním materiálového využití, včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a přímého energetického využívání směsných komunálních odpadů,“ podotýká Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.
 

 
 

Zdeněk Chlád upozorňuje na důležitou skutečnost. „Kraj Vysočina přestal být centrálním zadavatelem zakázek spojených s přípravou projektu ISNOV. tzn., že i další příprava v podobě dopracování analýz na stanovení rozsahu a funkcí integrovaného systému, včetně způsobu začlenění nebo spolupráce se stávajícími zařízeními a systémy a na stanovení potřeby nových zařízení a systémů vč. možnosti financování a provozování, vlivů na životní prostředí a komunikace s veřejností jsou v kompetenci Sdružení obcí Vysočiny. Kraj Vysočina nadále podporuje ISNOV i vlastními aktivitami, např. grantovými programy Fondu Vysočiny nebo realizací projektů environmentální osvěty s kolektivními systémy“ deklaruje Chlád.

 

ISNOV se v režii Kraje Vysočina připravoval od roku 2008, v červnu roku 2010 byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci Kraje Vysočina a obcí s rozšířenou působností. V období 2010 – 2014 přistoupilo ke spolupráci dalších 46 obcí, byl vytvořen řídící výbor ze zástupců smluvních stran a k připomínkování výstupů oponentní pracovní skupina z odborníků odpadářských společností a neziskových organizací. Kraj za všechny smluvní strany koordinoval zadávání zpracování technickoekonomických analýz např. Dokumentace ISNOV, Studie proveditelnost ZEVO aj, (zveřejněné na krajském portále Odpady Vysočiny) a probíhala také tematická komunikační a informační kampaň pro veřejnost.

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.10.2014 / 15.10.2014

Počet návštěv: 3072
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies