Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Voda > Rybářství


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Informační servery v oblasti vodního hospodářství

 

 
 

Informační servery v oblasti vodního hospodářství

 

·         www.mze.cz - informační portál Ministerstva zemědělství

Aktuální a komentovaná znění zákonů, prováděcí předpisy, metodické pokyny a výklady výkladové komise a další informace týkající se oblasti vodního hospodářství (ikona „vodní hospodářství“ a dále pak „Legislativa úseku“). Rovněž je zde uveřejněn „Seznam platných obecně závazných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů ve vodním hospodářství“ a dotačních titulů.

V „Informačním portálu vodoprávní evidence“ www.evpe.mze.cz jsou mimo jiné i vzory vodoprávních rozhodnutí.

 

·         www.mzp.cz - informační portál Ministerstva životního prostředí

Informace týkající se ochrany vod, ochrany před povodněmi a dále aktuální informace související s naším vstupem do EU (ikona „voda“).

 

·         www.povis.cz – Povodňový informační systém

 

·         www.sfzp.cz - informační portál Státního fondu životního prostředí ČR.

      Informace o dotačních titulech, operačních programech, evropských fondech, aj.

 

·         www.cizp.cz - informační portál České inspekce životního prostředí

 

·         www.voda.gov.cz - informační portál z datových zdrojů s.p. Povodí

Informace o aktuálních stavech a průtocích na vodních tocích a vodních dílech, o kvalitě vod ve vodních nádržích, o záplavových územích, aj.

 

·         www.chmi.cz - informační portál Českého hydrometeorologického ústavu

Informace o hlásné povodňové a předpovědní službě, o monitoringu jakosti povrchových a podzemních vod, o počasí, aktuální radarová data z družice Meteosat a aktuální snímky z družice NOAA, meteopress online, aj.

 

·         www.vuv.cz - informační portál Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Informace na základě cíleného výzkumu v oblasti vodního hospodářství, poradní, metodická, konzultační a koordinační odborná podpora veřejné správy při ochraně vody a při hospodaření s ní jako základní složkou životního prostředí umožňující trvalý zdravý život obyvatel a chod ekonomiky České republiky v souladu s cíli státní politiky ŽP v oblasti ochrany vod a vodohospodářské politiky.

 

·         www.mvcr.cz - informační portál Ministerstva vnitra

      Úplné znění zákonů a předpisů (ikona „Sbírka zákonů“), aj.

 

·         www.portal.gov.cz - portál veřejné správy České republiky

      Úplné znění zákonů a předpisů (ikona „Zákony“), kontakty, aj.

 

·         www.opzp.cz – informace o Operačním programu Životní prostředí

 

·         www.szif.cz – informace o Státním zemědělském intervenčním fondu (mj. o Programu rozvoje venkova ČR)

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Informační servery v oblasti vodního hospodářství
 

Zodpovídá: Ing. Radek Zvolánek
Vytvořeno / změněno: 5.11.2003 / 20.1.2009
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 66330
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek