Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Informace pro zdravotníky

 
 

Související odkazy

 • Stipendijní programy pro zdravotnické pracovníky
 • Podpora specializačního vzdělávání praktiků
 • Právní předpisy
 • Přeregistrace
 • Oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  Zde jsou k dispozici formuláře pro udělení nových oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 4. 2012.
  Více informací naleznete v odkazu "Metodika".
  • Metodika
   Metodický návod k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách.
  • Formuláře
 • Oznámení změn v oprávnění
  Poskytovatel je povinen písemně oznámit všechny změny, které se týkají údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dále všechny změny týkající se údajů v dokladech předkládaných se žádostí o udělení oprávnění.
  Poskytovatel je povinen změny oznámit do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.
  Jedná-li se o změnu oboru, formy nebo místa poskytování (ať již jako rozšíření nebo jako náhradu za dosavadní obor, formu nebo místo) musí být změna oznámena a požádáno o změnu oprávnění/registrace s dostatečným časovým předstihem, aby o změně mohlo být krajským úřadem rozhodnuto včas (dle požadavků poskytovatele), a ve lhůtách podle správního řádu. Při změně oboru, formy, místa poskytování není možné poskytovat zdravotní služby v rozsahu požadovaných změn bez vydaného rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb/registrace nestátního zdravotnického zařízení.
  • Metodika
   Metodický návod k oznamování změn v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb a změn v dokladech předkládaných se žádostí o udělení oprávnění podle zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách.
  • Formuláře
 • Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení dle §11a
  Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem.

  Povolení se udělí poskytovateli, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby, v jejichž rámci budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení. Mimo zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní výkony v rámci preventivní péče, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.

  Povolení se uděluje na dobu nejdéle jednoho roku. O udělení povolení rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení.

  Povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice, v jejímž správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení.
 • Oznámení v pokračování poskytovaných zdravotních služeb
 • Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
  V případě ukončení poskytování zdravotních služeb, poskytovatel podá písemnou žádost o odejmutí oprávnění nebo zrušení registrace, a to nejpozději 60 dnů přede dnem, k němuž hodlá činnost ukončit.
 • Odbor zdravotnictví - výběrová řízení
  Vyhlášená v souladu § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření smluv se zdravotní pojišťovnou o poskytování a úhradě zdravotní péče.
 • Nabídky obcí k provozování ordinace
  Zde jsou zveřejněny nabídky obcí volných prostor k provozování ordinace lékaře.
 • Příručka pro zdravotníky
  Znát svá práva i povinnosti je základním předpokladem pro každou práci. Zdravotnictví je složitým organismem, které můžeme vnímat z nejrůznějších úhlů pohledu velmi rozdílně. Dotýká se prakticky každého z nás – pacientů, jejich blízkých, lékařů, zdravotnického personálu. Málokdo má ovšem základní znalosti celého systému. Stále více důležitou pro všechny zúčastněné je znalost právního rámce fungování zdravotnictví. Pro mnohé je ovšem obtížné se v této oblasti orientovat.
 • Metodiky k agendě odboru zdravotnictví
  Zde naleznete další metodiky, které se týkají Odboru zdravotnictví.
 • Informace pro pracovníky ve zdravotnictví
 • Doporučené typy ochranných prostřeků
 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro zdravotníky

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 240611

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies