Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Aktuality


 

Informace o výstavbě mostních provizorií v kraji Vysočina

 

 
 

Informace o výstavbě mostních provizorií v kraji Vysočina

Číchov

V sobotu 1. 4. 2006 byl při povodňové situaci stržen rozvodněnou řekou Jihlavou do koryta tohoto vodního toku most na místní komunikaci v obci Číchov. V sobotu 1. 4. 2006 byla za účelem odstranění zbytků spadlého mostu v obci Číchov vyžádána pomoc u Vojenského záchranného útvaru Kutná Hora. Z důvodu slabého pokrytí signálem mobilního operátora bylo po firmě Eurotel vyžádáno okamžité posílení signálu pro lokalitu Číchov. V neděli 2. 4. 2006 uplatnil kraj Vysočina, v souladu s Metodikou pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace a Postupem při realizaci požadavků na věcné zdroje v působnosti Ministerstva dopravy, u SSSHR a MD požadavek na mostovou soupravu pro obec Číchov včetně stavby mostního provizoria. Vojenský záchranný útvar Kutná Hora, pod vedením pplk. Štefla, zahájil práce na odstranění trosek mostu z vodního toku v obci Číchov a v neděli 2. 4. 2006 provedl základní zabezpečovací práce a odstranění kmenů stromů v okolí spadlého mostu a tím napomohl odtoku vody.  Z důvodu stále silného průtoku v řece Jihlavě musely být vyprošťovací práce na odstranění betonového torza mostu z řečiště přerušeny. Ve středu 5. 4. 2006 byl po projednání se správcem vodního toku silami SÚS Třebíč zpevněn kamenem pravý břeh řeky a opravena vozovka pro výstavbu provizorního mostu. Ve čtvrtek 6. 4. 2006 započaly další vyprošťovací práce na odstranění tělesa mostu z řečiště. Byla vyproštěna polovina betonového torza. V pátek 7. 4. 2006 vyprošťovací práce pokračovaly. Přes veškeré úsilí se nepodařilo betonový zbytek mostu z řečiště vyprostit. Po konzultaci s velitelem záchranného odřadu Kutná Hora, Povodím Moravy, s.p. a přivolanou firmou Destrukce Třebíč, s.r.o. bylo navrženo po snížení hladiny řeky provést rozbití betonového monolitu na menší kusy a následně tyto vyprostit z koryta řeky. Tato práce však předpokládá snížení průtoků v řece Jihlavě. Stavba mostu tedy musela být odložena. Po opadnutí vody bylo koryto řeky vyčištěno péčí Povodí Moravy  ve dnech 10 až 12. 4. 2006. Dne 12. 4. 2006 byl krajem Vysočina  vyžádán 151. ženijní prapor Bechyně k postavení mostu. Akce byla provedena ve čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4. 2006. Most je provozuschopný. Byl podepsán protokol o předání mostního a uzavřena smlouva o bezúplatné výpůjčce mezi starostou obce a SSHR.

 

Naloučany

V sobotu 1. 4. 2006 byla z preventivních důvodů překopána komunikace III. třídy mezi obcemi Ocmanice a Naloučany, tak aby byl umožněn odtok stoupající řeky Oslavy a nedošlo ke stržení mostu a zaplavení přilehlých částí obce. V pondělí 3. 4. 2006 byl u SSHR uplatněn požadavek na mostovou soupravu pro obec Naloučany včetně stavby mostního provizoria. Ve čtvrtek 6. 4. 2006 byla započata stavba mostního provizoria na silnici III/3993  přes výkop za mostem přes řeku Oslavu mezi obcemi Naloučany a Ocmanicemi. Stavbu prováděl 151. ženijní prapor Bechyně pod vedením kpt. Hraly.  Akce byla dokončena ve čtvrtek 6. 4. 2006 ve večerních hodinách. Byl podepsán protokol o předání mostního provizoria a uzavřena smlouva o bezúplatné výpůjčce mezi SÚS Třebíč a SSHR. Z důvodu nutnosti úpravy nájezdu bylo mostní provizorium uvedeno do provozu v pátek 7. 4. 2006.

Naloučany
Naloučany

Naloučany
Naloučany

Číchov
Číchov

Číchov
Číchov

 
 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 3.7.2006 / 3.7.2006
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 58051
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek