Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy


 

Informace k zúčtování dotace na náhradní stravování

 

 
 

Informace k zúčtování dotace na náhradní stravování

 

Na základě žádosti o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu MŠMT ČR č. j. 3336/2006-25 na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství, byly některým školám poskytnuty finanční prostředky na zabezpečení tohoto způsobu stravování a to rozhodnutím z MŠMT ČR pod účelovým znakem 33 487.

Upozorňujeme na skutečnost, že je třeba nejpozději do 15. ledna 2007 podat ministerstvu školství písemnou souhrnnou informaci o využití poskytnuté dotace (Tabulka č. 1 a Tabulka č. 2 uvedené v příloze rozhodnutí), která bude obsahovat podklady pro finanční vypořádání přesně v rozsahu bodu VI zmiňovaného rozhodnutí (podmínky zúčtování a kontrola použití dotace):

a)      identifikátor a druh školy nebo typ školského zařízení, pro jehož děti, žáky nebo studenty zajišťoval příjemce náhradní stravování,

b)      název, sídlo, právní forma a IČ, popřípadě jméno, příjmení a místo podnikání osoby, která náhradní stravování pro děti, žáky nebo studenty dané školy poskytovala,

c)      skutečný počet dětí, žáků nebo studentů v návaznosti na písmeno a), doba a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování v příslušném členění,

d)      kopie účetních dokladů prokazujících využití finančních prostředků na účel stanovený v rozhodnutí rozepsaných v rozsahu písmene c), včetně souhrnné tabulky všech plateb, uvedení místa uložení originálů účetních dokladů a stanovení kontaktní osoby.

 

Nevyužité finanční prostředky vrátí příjemce (škola) stejným způsobem jakým do zařízení byly finanční prostředky poskytnuty (obecní školy na účet obce, obec na kraj a kraj na ministerstvo, krajské školy na kraj a kraj na ministerstvo).

Pokud byly prostředky vráceny v roce 2006, měly být na účtu kraje nejpozději do 15. 12. 2006 včetně avíza k platbě, pokud budou vráceny v roce 2007, musí být na účtu kraje nejpozději do 15. 1. 2007.

Finanční prostředky byly poskytnuty na kalendářní rok 2006 a mohou být použity pouze na účel specifikovaný v rozhodnutí. Nevyčerpané prostředky nemohou být převedeny a dočerpány v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, v němž je příjemce (škola) obdržel.

 

 

2007-01-08

Olga Johanidesová

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor školství, mládeže a sportu

oddělení organizace školství

Žižkova 57

587 33  Jihlava

e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

tel: 564 602 285

                                       

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Informace k zúčtování dotace na náhradní stravování
 

Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 8.1.2007 / 8.1.2007
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 13549
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek