Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty


 

Mezinárodní spolupráce

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

GIS VI

 

 
 

GIS VI

 

Cílem programu je zavádět, zdokonalovat a využívat geoinformační technologie v kraji Vysočina se zřetelem na obce a města a s dlouhodobým záměrem: zvýšit administrativní výkonnost, ekonomickou výnosnost, vzdělanost populace, kvalitu pracovní síly, dostupnost informací o území, atraktivitu území a konkurenceschopnost kraje. Předpokládaná minimální udržitelnost projektů grantového programu jsou 3 roky v duchu zásad budování Národní geoinformatické infrastruktury a v rámci Evropské geoinformatické infrastruktury budované EU.

 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je spolufinancovat aktiity vedoucí k. zavádění a zdokonalování geoinformačních technologií v kraji Vysočina, jejich cílené a soustavné využívání. Program napomůže diefrencovanému rozvoji GIS i v menších a ekonomicky slabších obcích. Dílčími tituly vystihuje grantový program GIS VI oblasti, které řeší současné problémy růstu:

A) technické a organizační zázemí.

B) integrovaná a distribuovaná datová základna, standardizace, digitální dokumentace s vloženou inteligencí. Vytvářená geodata, nesoucí signifikantní výstupní geoinformaci, musí být vedle původního formátu zhotovitele odevzdána též ve formátu ESRI ArcGIS (geodatabase,  coverage nebo ESRI shapefile, rastrová data v geotiff, tiff včetně georeferenčních lokalizačních souborů, vždy přímo a beze ztrát importovatelná do ArcGIS, bez chyb v topologii a grafických entitách. Geodata musí být bez redukce souřadnic v Křovákově zobrazení, S-JTSK, výškový systém bpv. S daty jsou povinně vytvářena metadata (metainformace) a technická zpráva (formát MS Office, negeoreferencovaná grafika v běžných formátech obrazových dat - tif, gif, jpeg, pdf v podobě přímo tisknutelné na běžných tiskárnách). V dohodnutých případech odevzdá žadatel kopii vytvořených geodat nebo geoinformací do databanky GIS kraje a poskytne kraji dispoziční právo (licenci) k užití vytvořených geodat. Geodata musí respektovat obecně závazné předpisy a nařízení, platné normy,  standardy, číselníky a krajem předepsané technické podmínky, metodické postupy a ukazatele kvality, pokud již pro danou třídu geodat existují.   

C) dostupné, lidsky přítulné a uživatelsky jednoduché nástroje pro práci s prostorovými informacemi, aplikace, uživatelské utility, převodníky, standardizované přenosové formáty a rozhraní, stanovení a ověření racionalizovaných technologických postupů vhodných pro GIS kraje.

D) kultivace lidských zdrojů - publikace, výstavy, soutěže, školení, studijní cesty, konference, semináře, analýzy, studie, osvojení specificky profesních GIT znalostí jako konkurenční výhody, propagace nově získaných geografických poznatků u obyvatel Vysočiny, vyzdvižení kladů kraje a pěstování ovzduší sounáležitosti a zdravě patriotické hrdosti při současném ovládnutí klientských aplikací GIS.

 

  • V rámci programu mohou být financovány:

A.    výdaje na pořízení HW, SW, dat a služeb, které přímo slouží užití GIS,  výdaje na pořízení a zprovoznění HW a geoinformačních technologií pro provoz GIS - grafické stanice a výkonné počítače, grafické periferie (plottery, barevné tiskárny formátu většího než A3), monitory o úhlopříčce nejméně 17“, vstupní zařízení (barevné skenery >= 600 dpi, digitizéry, GPS přijímače), zavedení síťové či webové GIT, výdaje na pořízení a zprovoznění SW GIS kompatibilního s ArcGIS nebo alespoň umožňujícího minimálně ztrátový export a import geodat do ArcGIS, výdaje na odborné školení a výcvik obsluhy, správců a uživatelů GIS  zaměstnaných na OÚ a MÚ s cílem GIS účinně ovládnout a využívat, výdaje na integraci komponent a geodat s cílem užívat GIS u co nejvyššího počtu uživatelů;

B.    výdaje na pořízení, zprovoznění, zkvalitnění a zpřístupnění geodatprovozovaných (výjimečně alespoň provozovatelných) v GIS, např.: data polohopisu, účelové mapy, pasporty komunikací, zeleně apod., geodata katastru nemovitostí, státní mapová díla a jejich pdvozeniny,  originální měřená data mapující objekty, jež jsou předmětem veřejné správy, digitalizace analogových map, data dálkového průzkumu země, digitální forma plánovací dokumentace, účelová a tématická geodata, např. podrobná digitální vodohospodářská mapa, klimatická mapa, mapa inundací, záplavová území, mapy skládek, rizik a starých zátěží, mapa atraktivit cestovního ruchu, cyklostezek, dopravní dostupnost, obslužnost apod., služby spojené se zvýšením technické kvality, přesnosti,  aktuálnosti, integrovatelnosti a užitné hodnoty geodat. Geodata musí vždy v rámci dohodnuté ceny obsahovat připojené popisné informace a metadata;

C.    výdaje spojené s pořízením nebo tvorbou aplikací GIS, výdaje na aplikace integrující GIT s existujícími RDBMS, s administrativním, ekonomickým ad. SW,  tvorba, nákupy a implementace převodníků, čteček, zobrazovačů geodat, definování a ověření postupů, pravidel, přenosových formátů, rozhraní, účelové metodiky apod.;

D.    publikace, výstavy, soutěže, školení, osvětové akce k šíření geografických znalostí o Vysočině, studijní cesty, stáže, pobyty nebo výměny, konference, geografické atlasy, geograficky orientované www stránky.

 

Uzávěrka příjmu žádostí – 31. října 2006.

Podrobnější informace o programu a formulář žádosti naleznete na adrese http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny.

 
 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 3.10.2006 / 3.10.2006 | Zveřejnit od: 3.10.2006
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 28389
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek