Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Ohlédnutí za uplynulými roky > 2020


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ohlédnutí za uplynulými roky

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 

 
 

Jaký byl rok 2020 z pohledu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě rokem?


Rok 2020 byl nejen pro havlíčkobrodskou galerii, ale i pro všechny poznamenaný pandemií Covid-19. Všichni jsme se museli rychle přizpůsobovat neustále se měnícím podmínkám a operativně řešit danou situaci. Nejistota a nemožnost plánování se odrazila nejen v činnosti galerie, celé kulturní scéně, ale životech všech. Po vyhlášení nouzového stavu na jaře jsme museli předčasně ukončit dvě stávající výstavy a dvě následující plánované výstavy Pavla Matušky a Petra Máši jsme byli nuceni zrušit s tím, že je budeme realizovat někdy v příštích letech. Po letní změně k lepšímu následoval opět propad a v říjnu jsme opět museli předčasně uzavřít další dvě výstavy. Plánovanou výstavu ilustrací Renaty Fučíkové jsme otevřeli až 22. 5. bez vernisáže a za dodržení přísných hygienických podmínek. I následná prázdninová výstava Eduard Ovčáček od A do Z musela být o týden kratší a rovněž výstava Procházet temným lesem, věnovaná tvorbě tří generací výtvarníků rodiny Škrabánkových, byla veřejnosti zpřístupněna s více než měsíčním zpožděním až 3. 12., aby od 18. 12. byla opět uzavřena.


galeiregalerie
Mimo plán jsme připravili v galerii dvě výstavy – Sklo v (o)kovech a na počátek nového školního roku výstavu ze sbírek galerie věnovanou etnickým pohádkám nazvanou Pohádky z celého světa. Dále jsme ve výstavních prostorách Staré radnice v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s Galerií Měsíc ve dne během prázdninových měsíců realizovali výstavu Petrkov Daniel Reynek & Jiří Škoch a pro Prácheňské muzeum v Písku jsme připravili ze sbírek výstavu děl Oldřicha Jelínka. V rámci 63. ročníku multižánrového kulturního festivalu Bezručova Opava – téma „ Lux in tenebris“ aneb světlo vzdělání a výchovy jsme v Domě umění města Opavy ve spolupráci se SČUG Hollar a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni připravili výstavu Naše mysl je větší než svět. Tzv. na klíč jsme připravili dvě výstavy a to pro Městské muzeum Chrast Jan Antonín Venuto – veduty a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Jan Antonín Venuto. Půvab krajiny středních Čech na přelomu 18. a 19. století. 


galeriegalerie

V době uzavírek galerie jsme veškeré naše aktivity přesunuli na web a facebook, které se staly jediným komunikačním prostředkem. Pro všechny milovníky umění jsme náhradou připravili online výstavy Hříchy a hříčky naší doby - výtvarný humor Pavla Matušky; Babička Boženy Němcové k 200. výročí narození autorky; Jiří John – ilustrace; Krása nesmírná - výstava ilustrací Václava Fialy; Josef Čapek - soubor knižních obálek; Pavel Sukdolák – 95 let; Vendula Císařovská – ilustrace; Miroslava Zychová – ilustrace, obrazy;  Adolf Born - grafiky, kresby, ilustrace k 90. výročí narození; Valašská inspirace Antonína Strnadela; Miroslav Barták – legenda českého kresleného humoru v nových akvizicích galerie; výstava děl vítězů soutěže Svět v obrazech J. A. Komenského, Procházet temným lesem. Také jsme připravili dvě speciální online výstavy a to k 102. výročí samostatného československého státu a 130. výročí narození Jana Zrzavého.


Zájemcům o místní historii jsme připravili sérii příběhů vybraných domů Havlíčkova (Německého) Brodu z období od konce 18. století až do 1. poloviny 20. století. Na rozdíl od úspěšné výstavy Příběhy brodských domů a stejnojmenné publikace z roku 2016, která byla již během výstavy rozebrána, na webu prezentujeme rozšířené texty a doplněnou fotodokumentaci.


Vedle výstav jsme i v roce 2020 pokračovali v pořádání doprovodných programů k výstavám a tolik oblíbených výtvarných dílen, ale i ty poznamenaly uzavírky. V prvním pololetí jsme museli zrušit 25 objednaných doprovodných programů a 7 výtvarných dílem. Na podzim pak dalších 29 programů a 4 dílny. Na tyto programy bylo přihlášeno celkem 1.238 žáků bez pedagogického doprovodu a na dílny 92 účastníku. Finanční ztráta jen za tyto zrušené akce je 41.060,- Kč.


Výtvarný kroužek pro děti mladšího školního věku fungoval zpočátku prezenčně a potom online. Nejen pro jeho účastníky, ale i pro všechny zájemce o výtvarné tvoření doma s dětmi, jsme během uzavírky galerie na webu zveřejňovali podrobné návody na realizace Velikonočních dekorací; Domalovávané koláže z přírodnin; Tisk z krabičky od oběda; Seriáže - tvořte jako Josef Honys a Inkoustové slepičky v prvním pololetí roku. V druhém pololetí to pak byly Vyškrabované obrázky; Podzimní listování; Látkové dýně; Potištěné polštáře; Svatomartinský koník; Dopis Ježíškovi, Modelovací perník, Vlněná hvězda, Papírová koulička na stromek. Dětem z kroužku jsme o prázdninách jeho absenci vynahradili tzv. Prázdninovými pondělky.


Pravidelná setkání s uměním určená klientům domovů pro seniory, kteří již sami nemohou navštěvovat akce v galerii, se uskutečnila pouze od ledna do března a potom musela být z důvodu ochrany zdraví seniorů zrušena úplně. Abychom s klienty neztratili kontakt, připravila pro ně edukátorka pracovní listy, se kterými mohou pracovat samostatně.


Zrušeny musely být i některé periodické akce jako Noc literatury, Dny otevřených dveří pro školy, Mikulášské a Vánoční tvoření pro školy. Realizovali jsme pouze ve změněném termínu Noc v galerii, Dny evropského dědictví, Dny otevřených ateliérů na Vysočině. Také v loňském roce jsme rozšířili nabídku edukačních aktivit galerie o doprovodné programy vytvořené na míru konkrétním požadavkům škol, skupin a institucí. Bohužel i jejich realizaci jsme museli ve většině případů zrušit.


Rok 2020 byl výjimečným rokem i pro sbírkový fond spravovaný naší galerií. Díky mimořádné dotaci Kraje Vysočina a zapojení investičního fondu galerie se nám podařilo získat vybraný soubor 15 raných kreseb a 14 ilustrací třešťského rodáka Jiřího Johna. Tímto konvolutem jsme výrazně doplnili stávající zastoupení tohoto významného představitele české výtvarné scény 20. století, jehož dílo je uzavřené a na trhu s uměním téměř nedostupné. Dalším velkým přínosem bylo rozšíření sbírkového fondu o díla autorů, kteří dosud ve sbírkách nebyli zastoupeni vůbec, jako Josef Bárta, Miroslav Barták, Miloš Cvach, Jaroslav Rössler a Jiří Slíva. Také darem jsme významně obohatili sbírky a to např. pozůstalostí po animátorce a ilustrátorce Halině Weissové a souborem ilustrací Josefa Nováčka.


Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?


Vzhledem k abnormálnímu průběhu loňského roku byl největší zájem široké i odborné veřejnosti o výstavu Eduard Ovčáček Od A do Z, na kterou se jezdili podívat návštěvníci z celé republiky, jak dokládají záznamy v návštěvní knize, a o výstavu Petrkov, kterou jsme realizovali mimo plán jako reakci na současné dění ohledně prodeje zámečku v Petrkově. Tuto výstavu jsme realizovali ve výstavních prostorách Staré radnice.


Školní skupiny pak nejvíce oslovily dvě výstavy na počátku roku a to poTVOROVÉ Aloise Boháče a Amerika objektivem Pavla Štichy. Průměrná návštěvnost na základní výstavu byla 640 osob.


Ve všech těchto případech se jedná o výstavy, které byly realizovány v období relativně bezpečném. Návštěvnost dalších našich výstav poznamenal strach veřejnosti z návštěvy galerijních prostor za zpřísněných bezpečnostních opatření, případně jejich předčasné ukončení z důvodu nařízeného nouzového stavu.


galeiregalerieCo zajímavého připravujete v roce 2021?


Pro letošní rok jsme měli naplánovanou řadu velmi zajímavých projektů.  Vzhledem k událostem roku 2020 jsme museli udělat mnoho změn v původním plánu a stále nevíme, zda nebudou následovat další. Jako první jsme do plánu zařadili výstavu humoru a satiry Pavla Matušky, kterou bychom rádi pozitivně motivovali veřejnost. Pavel Matuška reagoval na dění kolem pandemie a my jsme se rozhodli upravit také původní koncepci výstavy a doplnit ji o jeho vtipné výtvarné glosy na události spojené s Covidem.


Rok 2021 je výjimečným rokem pro Havlíčkův Brod, protože si připomínáme 200 let od narození a 165 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského, zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky, po kterém se naše město od roku 1946 jmenuje. Proto se i naše galerie zapojila do připravovaných akcí a v průběhu roku bude stálá expozice věnovaná dílům spojeným s touto osobností. Do ostatních výstavních prostor pak připravujeme výstavu ilustrací Ondřeje Sekory, kterou ocení nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče, kteří si jistě pamatují alespoň příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka. V plánu jsou výstavy spojené s připomínkou významných výročí výtvarníků majících vztah k našemu regionu a to Bohuslava Reynka a Jana Exnara. Na závěr roku pak máme připravený reprezentativní výběr obrazů Josefa Jambora. 


Na co - kterou výstavu/projekt se těšíte nejvíce Vy osobně? Vaše očekávání, přání.?


Moc se těším a velmi si přeji, aby se co nejdříve vše vrátilo do normálních kolejí. Abychom nemuseli neustále improvizovat a odpadla ta věčná nejistota, zbytečně vynaložená práce na přípravě výstav a dalších programech, které nikdy nebudou realizovány. Pevně doufám a věřím, že se nám podaří uskutečnit to, co bychom veřejnosti rádi představili, a že si lidé zase do galerie najdou svoji cestu. Za nás jim mohu slíbit dodržení všech daných podmínek, aby se nikdo nemusel bát vstoupit do naší instituce.


Na otázky odpovídala: Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě; www.galeriehb.cz

 
 
Zodpovídá: Veronika Landsmanová
Vytvořeno / změněno: 18.1.2021 / 18.1.2021
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 213
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek