Cesta: Titulní stránka > Servis pro


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 

 
 

Jaký byl rok 2013 z pohledu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě?

Rok 2013 byl v historii naší galerie přelomový, neboť se nám konečně po mnohaletém úsilí podařilo ve spolupráci se zřizovatelem získat tolik potřebné depozitární prostory, kde budou sbírky uloženy v odpovídajících podmínkách. Po vystěhování stávajícího depozitáře se nám alespoň trochu uvolní pracovní zázemí v podkroví objektu galerie a zlepší podmínky především na přípravě nových výstav. Díky tomu jsme hlavně ve druhém pololetí řešili vybavení depozitáře a začali se stěhováním uměleckých děl. To znamenalo větší nasazení všech odborných pracovníků, aby veřejnost jakýmkoli způsobem nebyla ochuzena o akce a činnosti, na které je zvyklá. Dokonce jsme v tom shonu připravili i dvě překvapení. Prvním byla česká premiéra putovní výstavy ilustrací Martina Velíška ke knize Knuda Rasmussena "Grónské mýty a pověsti" v překladu Zdeňka Lyčky, která zatím putovala po Dánsku, Grónsku a Faerských ostrovech. Druhou pak bylo mimořádné zpřístupnění Autoportrétu Bohuslava Reynka a jeho dalších děl ze sbírek galerie u příležitosti představení nové poštovní známky s tímto autoportrétem, která vyšla v edici „Umělecká díla na známkách“ 27. 11. 2013.

Jako již tradičně proběhly i další akce pro veřejnost a to u příležitosti Mezinárodního dne muzeí, Dne evropského historického dědictví, Dnů otevřených ateliérů a Podzimního knižního veletrhu. Velmi úspěšná byla i Noc v galerii se zajímavým kulturním vyžitím v podobě módní přehlídky, řemeslných a tvůrčích dílen, loutkového divadla v podání divadelního souboru TATE IYUMNI z Prahy, hudebních vystoupení, dokumentárního filmu z Dolního Rakouska a světelné show. Zpřístupněny byly podzemí chodby pod muzeem a galerií. Zájem byl i o přednášky např. o Jaroslavu Panuškovi. Svou stálou klientelu mají již tradiční sobotní a nedělní dílny (např. FIMO, plstění, tiffany) a dílny pro děti.

nedělní dílna FIMO

Za velký úspěch považuji i rozšíření sbírkového fondu dary, mezi kterými bych chtěla vyzvednout konvolut 20 grafických listů Ladislava Čepeláka, 12 grafických listů Tadeusze Andrzeje Krawczyszyna či album 11 signovaných grafických listů od Středoevropské galerie a nakladatelství.

Vernisáž - Ladislav Čepelák

Velmi úspěšná byla i výstava „Krajina Vysočiny“ v St. Pöltenu, kterou jsme ve spolupráci s  oddělením vnějších vztahů Odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina, Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě a Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě připravili a společně realizovali v rámci uzavřené Dohody o spolupráci Kraje Vysočina se zemí Dolní Rakousko.

Myslím, že i přes celou řadu problémů, které jsme v průběhu roku řešili, se celému pracovnímu kolektivu galerie podařilo vše úspěšně překonat a odměnou nám bylo ocenění a uznání návštěvníků.

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

Vedle výstavy Jaroslava Panušky, která přecházela z roku 2012, a počátkem letošního roku ji shlédlo 1399 návštěvníků, byl největší zájem především ze strany dětí o výstavu „V kanafasu“, na které jsme představili tvorbu současné české ilustrátorky, výtvarnice animovaných filmů a režisérky Galiny Miklínové. Jak už napovídá samotný název, ústředním bodem výstavy byla postavička Kanafáska a jeho příběhy s nespavým Jonášem, všem malým dobře známým z večerníčkového cyklu „O Kanafáskovi“. Jeho příběhy doplnily ilustrace ze šestnácti dalších autorčiných knih. Nejen dětem, ale i mnohým dospělým učarovali i Lichožrouti, z nichž se již stal doslova sociální fenomén. Nedílnou součástí výstavy byl i „Kanafáskův hrací koutek“, promítání autorčiných animovaných filmů, tvůrčí výtvarné dílny, animační programy i tvorba samotných Lichožroutů. Velmi mne potěšil zájem i dvou dalších galerií o reprízu této výstavy. Jedna již proběhla v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě a druhá bude v příštím roce ve Východočeské galerii v Pardubicích.

Výstava "V Kanafasu"

Odborná veřejnost nejvíce ocenila průřez padesáti lety obsáhlé, názorově stálé a umělecky vysoce ceněné grafické tvorby Ladislava Čepeláka. Dokonce se mne jeden návštěvník z Prahy, který Havlíčkovým Brodem náhodou projížděl, zastavil a výstavu shlédl, zeptal, jak je možné, že nejsou billboardy po celé Praze. Ráda bych se dožila doby, kdy instituce našeho typu budou moci touto formou informovat o svých výstavách, bohužel mi nic takového nehrozí.

Ladislav Čepelák se vedle výtvarné tvorby věnoval pedagogické činnosti na Akademii výtvarných umění v Praze, kde během téměř čtyřicetiletého působení vychoval několik generací žáků - grafiků, jež přijaly výtvarné principy svého učitele a v současné historii českého výtvarného umění je nazýváme „Čepelákova škola“, mnozí z nich sem přijeli a na svého pedagoga s láskou vzpomínali. Výstavou jsme chtěli připomenout blížící se nedožité 90. výročí grafikova narození. A opět to vypadá, že se uskuteční minimálně dvě její reprízy v partnerských galeriích. Ladislav Čepelák si tuto pozornost rozhodně zaslouží, neboť to byl jeden z posledních svého druhu ještě „renesančních“ umělců a řemeslníků, který si tiskl grafické listy na vlastnoručně opraveném lisu z 18. století a hrál na housle, které si sám postavil.

 

Výstava - Ladislav Čepelák

Doufám, že i poslední výstava „Jedinečný svět Kamila Lhotáka“ na přelomu roku potěší stálé návštěvníky a obdivovatele, kteří zde mohou zavzpomínat na dobu nástupu světa techniky. Kamil Lhoták miloval rozličné dopravní prostředky, svérázný svět městských periferií, letišť a prvních autovrakovišť a svým dílem je učinil nesmrtelnými. Do dějin českého malířství se zapsal jako vrcholný představitel lyrického civilismu a magického realismu. V roce 1947 získal zlatou medaili na Bienále v Benátkách za kreslený film Atom na rozcestí, který byl údajně prvním dílem na námět atomové energie ve světovém filmu.

Co zajímavého připravujete v roce 2014?

Připravujeme celou řadu zajímavých výstav, jejichž přehled najdete na webových stránkách galerie. Chtěla bych zde ale vyzvednout mimořádný výstavní projekt "Baroko na Havlíčkobrodsku", který připravujeme ve spolupráci s Moravským zemským archivem - Státní okresní archiv Havlíčkův Brod a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. Výstava bude realizována ve všech výstavních prostorách galerie i muzea a seznámí širokou veřejnost s kulturním a společenským fenoménem baroka v Havlíčkově Brodě a okolí. Tento ojedinělý počin vůbec poprvé představí návštěvníkům řadu dosud nevystavených a nepublikovaných exponátů vysoké umělecké i historické hodnoty, z let 1620 – 1780, majících stěžejní význam pro pochopení regionální historie a vývoje regionální architektury a výtvarného umění.

Připravovaná výstava se neomezuje pouze na díla výtvarného umění a uměleckého řemesla, ale jejím cílem je hlubší představení historie a kultury zdejšího regionu v daném období. Na formování barokní doby se zde podílela celá řada významných osobností z řad šlechty i měšťanstva, které zásadním způsobem zasáhly do dějin havlíčkobrodského regionu, proto budou na výstavě připomenuty alespoň nejvýznamnější z nich (Jan Křtitel Seidl, Jan František Beckovský). Neopomenutelný byl v tomto období také význam církevních řádů a místních duchovních správců, kteří byli nositeli vzdělanosti a v některých případech i propagátory nově nastupujícího uměleckého směru. Stranou zájmu nezůstane ani barokní hudba, která proslavila osobou Jana Václava Stamice Havlíčkův Brod daleko za hranicemi Čech.

Nedílnou součástí výstavního projektu je vydání obsáhlého katalogu s odbornými studiemi a bohatou obrazovou přílohou. V katalogu budou zveřejněny odborné studie přinášející nové, dosud nepublikované poznatky k historii a dějinám umění a kultury v havlíčkobrodském regionu. Dále v něm budou vedle odborných statí publikovány také nejvýznamnější exponáty zastoupené na výstavě zpracované formou katalogových hesel doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Nejen tento projekt, ale i všechny další plánované výstavy budou doplňovat zajímavé doprovodné programy především pro školy. Těšíme se na všechny návštěvníky a určitě si pro Vás i v roce 2014 připravíme nějaké „bonusy“ navíc.

Na které z již „tradičních akcí“ se mohou návštěvníci opět i v roce 2014 těšit a na kterou výstavu/projekt se těšíte Vy osobně?

Myslím, že široké spektrum návštěvníků i lokálních patriotů potěší především vystavené unikáty v rámci projektu „Baroko na Havlíčkobrodsku“. Nejen děti se mohou těšit na půvabné obrázky a ilustrace Pavla Čecha, různé výtvarné dílny a tradiční akce jako Noc v galerii, Dny otevřených dveří a samozřejmě v předvečer svátku sv. Mikuláše na „Peklo v galerii“. Velmi zajímavá a především pro mladou generaci objevná bude malířská tvorba herce Josefa Hlinomaze. Milovníky starých časů určitě potěší výstava secesních plakátů. Jak vidíte z tohoto namátkového výčtu, je výstavní plán roku 2014 velmi pestrý, proto doufám, že každý zde objeví něco, co ho přiláká a přiměje k návštěvě galerie.

Osobně se nejvíce těším právě na několikrát zmiňovaný projekt baroka, což byl kdysi i můj diplomový obor.

Na otázky odpovídala: Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

http://www.galeriehb.cz

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 20.12.2013 / 20.12.2013 | Zveřejnit od: 20.12.2013
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 8491
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek