Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Související témata

 
 
 

Fond Vysočiny: Krajská samospráva dnes vyhlásila osm nových grantových programů

Fond Vysočiny: Krajská samospráva dnes vyhlásila osm nových grantových programů
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes na svém zasedání vyhlásilo v rámci Fondu Vysočiny osm nových grantových programů, další budou vyhlašovány v průběhu následujících měsíců. „Celkem se počítá s podporou různých projektů v rámci 20 grantových programů v částce přesahující 51 milionů korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Pro rok 2013 schválili zastupitelé alokaci nových prostředků do Fondu Vysočiny v objemu 42 milionů korun.
 

 
 

Novinkou letošního roku jsou grantové programy Prodejny regionálních produktů a Lyžařské běžecké trasy. V rámci prvního z nich mohou zájemci žádat o podporu při pořízení nového zařízení či vybavení prodejen, případně rozšíření prostor určených k prodeji regionálních produktů a také na publicitu těchto produktů. U grantového programu Lyžařské běžecké trasy je krajská pomoc určena na úpravu stop a značení lyžařských běžeckých tras nebo na nákup zařízení potřebného k úpravě těchto tras. „Největší zájem byl v minulém roce tradičně o program na podporu podnikání, ve kterém se podařilo podpořit 87 regionálních podnikatelských subjektů a také o granty z oblasti volnočasových aktivit,“ informoval náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

 

V roce 2012 bylo vyhlášeno 18 grantových programů ve finančním objemu 49 milionů korun, nové prostředky byly do Fondu Vysočiny převedeny v částce 34 milionů korun. Podařilo se podpořit 641 žádostí z celkového počtu 1 083, což v peněžním vyjádření znamená rozdělení podpory ve výši 43 milionů korun a vlastní podíl žadatelů v objemu přibližně 78 milionů korun. V Kraji Vysočina se tedy podařilo jen za uplynulý rok zrealizovat s pomocí Fondu Vysočiny projekty v celkovém objemu téměř 121 milionů korun.

 

Níže je uveden výčet dnes vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

 

Informační a komunikační technologie 2013 – 4 000 000 Kč - program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 19. 04. 2013

 

Bezpečná silnice 2013 – 3 500 000 Kč - program na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Handa, tel.: 564 602 189, handa.r@kr-vysocina.cz; Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 26. 04. 2013

 

Rozvoj vesnice 2013 3 000 000 Kč - program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 25. 03. 2013

 

Jednorázové akce 2013 – 2 000 000 Kč - program na podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939, mikulikova.a@kr-vysocina.cz; Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 22. 03. 2013

 

Sportoviště 2013 – 3 000 000 Kč - program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Ivo Mach, tel.: 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 22. 03. 2013

 

Památky místního významu 2013 – 1 500 000 Kč - program na podporu obnovy památek místního významu (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 25. 03. 2013

 

Čistá voda 2013 – 5 500 000 Kč - program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel. 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 27. 03. 2013

 

Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2013 – 450 000 Kč – program na podporu předcházení vzniku odpadů, využívání materiálů šetrných k životnímu prostředí a třídění využitelných složek odpadu (odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Pavla Bendová, tel.: 564 602 515, bendova.p@kr-vysocina.cz )

Uzávěrka: 15. 03. 2013

 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz

 

 

  • Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Fond Vysočiny: Krajská samospráva dnes vyhlásila osm nových grantových programů
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.2.2013 / 19.2.2013

Počet návštěv: 13783
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek