Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina


 

Fond malých projektů AT-CZ byl prodloužen

Fond malých projektů AT-CZ byl prodloužen
Fond malých projektů může úspěšně pokračovat do konce roku 2022. Na Monitorovacím výboru programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika byl jednomyslně prodloužen a jeho rozpočet navýšen. Do tohoto programu jsou zahrnuta území českých krajů – Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a rakouských zemí – Dolní a Horní Rakousko. V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány malé neinvestiční projekty s lokálním charakterem přeshraniční spolupráce.
 

 
 

Hlavním cílem fondu je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. „Fond slouží také k odbourávání bariér mezi lidmi žijícími v příhraničním regionu a k nastartování další spolupráce. Představuje velice dobrý nástroj pro přípravu a realizaci malých projektů typu people-to-people, kde spolu mohou spolupracovat orgány veřejné správy jako kraje, obce a jimi zřizované organizace, instituce, NNO, komory, spolky, vzdělávací instituce a další. Jsem velice rád, že žadatelé na Vysočině budou mít i nadále k dispozici tento vhodný nástroj pro přípravu a realizaci smysluplných aktivit se svými rakouskými partnery,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.


Zkušenosti získané během dosavadní realizace fondu ukazují, že tento nástroj je jedním z nejúčinnějších při podpoře nízkorozpočtových, ale obsahově velkých projektů zaměřených na navázání, rozšíření a vylepšení kontaktů mezi různými partnery z obou stran hranice. V minulosti žadatelé preferovali především projekty zaměřené například na kulturu, cestovní ruch, školní výměny a jazykové vzdělávání. „Konkrétně byly v rámci projektů organizovány kulturní akce, sportovní akce, školní výměny a spolupráce škol, realizována byla propagace regionů, rozvojové studie a další. Těším na úspěšnou realizaci nových záměrů,“ uzavřel Pavel Pacal.


Fond malých projektů umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85 %. Minimální dotace je 3 000 EUR, maximálně 20 000 EUR.  Žadatel musí projekt předfinancovat. Mezi možné nástroje a aktivity patří například festivaly, výstavy, umělecké dílny apod., výměny mládeže, studentů a pedagogických pracovníků, workshopy, přednášky, semináře, konference, exkurze, tvorba společných přeshraničních databází, propagace přeshraniční spolupráce a společného území – tiskoviny, publikace a další.


Aktuální termín pro příjem žádostí je 22. 6. 2019. Správcem Fondu malých projektů (FMP) pro území Kraje Vysočina je Sdružení obcí Vysočiny.

Pro případné zájemce o přípravu projektu do FMP bude organizován seminář v Jihlavě v sídle SOV, dne 22. 5. 2019 od 9:00, bližší informace k fondu i k semináři naleznete zde


at

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz


 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Fond malých projektů AT-CZ byl prodloužen
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.5.2019 / 20.5.2019

Počet návštěv: 1423
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek