Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Finanční způsobilosti pro rok 2022

 

 
 

Každý podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí prokázat dopravnímu úřadu trvání finanční způsobilosti.

 

Finanční způsobilostí se rozumí schopnost dopravce finančně zajistit řádné zahájení a správu činnosti podniku.

  

Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele.

 

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy a prokazuje se příslušnému dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku.

 

Od 21. 02. 2022 je nově stanovena povinnost prokazovat finanční způsobilost také

u mezinárodní dopravy provozované nákladními vozidly nad 2,5 t do 3,5 t.

 

Čl. 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 dále stanovuje:

 

Pro účely splnění požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí podnik v průběhu ročního účetního období vždy schopen dostát svým finančním závazkům. Podnik musí na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokázat, že na každý rok disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně:

a) 9 000 EUR na první používané motorové vozidlo

b) 5 000 EUR na každé další používané motorové vozidlo nebo jízdní soupravu s přípustnou hmotností naloženého vozidla nebo soupravy převyšující 3,5 tuny a

c) 900 EUR na každé další používané motorové vozidlo nebo jízdní soupravu s přípustnou hmotností naloženého vozidla nebo soupravy převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

Podnik, který vykonává povolání podnikatele v silniční mezinárodní nákladní dopravě výhradně s motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla nebo soupravy převyšuje 2,5 tuny, avšak nepřevyšuje 3,5 tuny, musí na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokázat, že na každý rok disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně:

a) 1 800 EUR na první používané vozidlo a

b) 900 EUR na každé další používané vozidlo

 

Pro rok 2022 je dopravce povinen prokázat finanční způsobilost ve výši

- 227 781 Kč (9 000 EUR) pro jedno velké vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,

- 126 545 Kč (5 000 EUR) pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny

- 45 556 Kč (1 800 EUR) pro první nákladní vozidlo nad 2,5 tuny do 3,5 tuny v mezinárodní dopravě

- 22 778 Kč (900 EUR) pro každé další nákladní vozidlo nad 2,5 tuny do 3,5 tuny v mezinárodní dopravě

 

 

K žádosti dopravce předloží dopravnímu úřadu:

technické průkazy nebo jejich kopie,

- účetní závěrku či bankovní záruku nebo pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání dle čl. 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.


Není-li dopravce účetní jednotkou (typicky OSVČ) je povinen pro účely stanovení základu daně z příjmu a odvedení daně z příjmu vést daňovou evidenci a může tak prokázat finanční způsobilost řádně podaným daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, která je ověřena ověřovací doložkou příslušného správce daně.

 

 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Kamila Váňová
Vytvořeno / změněno: 5.1.2012 / 4.3.2022
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 72747
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies