Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Evropský region Dunaj-Vltava: Kraj Vysočina zaměří své předsednictví na komunitní rozvoj malých obcí, lepší přeshraniční propojení a podporu angažovanosti obyvatel

Evropský region Dunaj-Vltava: Kraj Vysočina zaměří své předsednictví na komunitní rozvoj malých obcí, lepší přeshraniční propojení a podporu angažovanosti obyvatel
Slavnostní předání předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava proběhlo 17. ledna 2018 v bavorském Loichingu, kdy jej v rámci jednání politického PRESIDIA převzal za Kraj Vysočina náměstek hejtmana Pavel Pacal z rukou prezidenta dolnobavorského okresního sněmu Dr. Olafa Heinricha.
 

 
 

„Kromě snahy o celkový rozvoj ERDV chceme své jednoleté předsednictví využít k prezentaci našeho kraje a oblastí, ve kterých dosahuje vynikajících výsledků na národní i přeshraniční úrovni. Vedle tradičních témat ERDV, jako je jazyková ofenzíva, vzdělávání nebo mladí lidé, se chceme zaměřit na rozvoji malých obcí, které jsou základním prvkem sídelní struktury ERDV. Odliv a stárnutí obyvatelstva, nutnost obnovy a zajištění dostatečných a kvalitních služeb, mezigenerační soužití, angažovanost a další, to jsou aktuální témata, která řeší většina malých obcí našeho evropského regionu. Přenesení příkladů dobré praxe v rámci evropského regionu a propojení obcí se stejnými problémy napomůže ke zlepšení současné situace. Naší snahou je rovnoměrný rozvoj ERDV, díky kterému bude ERDV lépe konkurovat okolním metropolitním regionům,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal.


Ve spolupráci s ostatními šesti partnerskými regiony bude v roce 2018 realizována řada aktivit pod mottem „ERDV jako aktivní a soudržný region“. Jedná se například o středoškolskou studentskou soutěž, soutěž o nejlepší vesnici ERDV, studijní cesty starostů a angažovaných obyvatel, konferenci dobré praxe v oblasti komunitního rozvoje obcí apod. Široké veřejnosti se ERDV představí v rámci Evropského dne sousedů, Evropského dne jazyků, Dne seniorů, akcí k tématu Čistý ERDV a dalšími regionálními prezentacemi.

 

Kromě výše uvedeného budou partnerské regiony v roce 2018 dále spolupracovat na vzniku dvou nových střednědobých strategií, a to „ERDV atraktivní region pro mladé a starší obyvatele“ a „ERDV jako hospodářský a inovativní prostor“. Dále bude diskutována možnost změny fungování ERDV, kdy by současné fungování na základě dohody o spolupráci mohlo být nahrazeno vznikem samostatné právnické osoby, tzv. Evropského seskupení územní spolupráce (tzv. „ESUS“).


Kraj Vysočina je sedmým předsedajícím regionem. Prestižní zasedání PREZIDIA bude Vysočina hostit letos v květnu. Předsedat mu budou hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek  společně s náměstkem Pavlem Pacalem.   Na přelomu roku předá rotující předsednictví Hornímu Rakousku, které bude v ERDV předsedat už podruhé.


www.evropskyregion.cz


ERDV

erdv


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Evropský region Dunaj-Vltava: Kraj Vysočina zaměří své předsednictví na komunitní rozvoj malých obcí, lepší přeshraniční propojení a podporu angažovanosti obyvatel
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 17.1.2018 / 17.1.2018 | Zveřejnit od: 17.1.2018

Počet návštěv: 1405
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek