Cesta: Titulní stránka > Informační technologie


 

Evropské peníze na Vysočině přispěly k vyhlášení 17 zvláště chráněných území

ŽP
Do svého závěru se blíží projekt Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – dvanáct lokalit. Díky jeho realizaci se Kraji Vysočina podařilo vyhlásit 17 zvláště chráněných území, z toho je osm přírodních památek a devět přírodních rezervací. „Zcela nově vyhlášenými územími jsou přírodní památky Na Ostražné, Šilhánky, Maršovec a Čepička, Horní Mrzatec a Kamenický rybník, přírodními rezervacemi jsou pak nově oblasti U Jezera a Havran. U ostatních lokalit zařazených do projektu proběhlo za pomoci evropských peněz zpřesnění hranic stávajících chráněných území a zároveň byly aktualizovány i odborné údaje o nich,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Důvodem ochrany lokalit jsou nejrůznější druhy živočichů, jakými jsou například čolek velký, kuňka ohnivá, skokan ostronosý, blatnice skvrnitá, modrásek bahenní, přástevník kostivalový, ještěrka zelená, a rostlin, jako je pobřežnice jednokvětá, puchýřka útlá, masnice vodní nebo sleziník hadcový. Ochranu a zvláštní péči si ale také zaslouží celé komplexy prudkých svahů nad řekou Jihlavou s biotopy teplomilných druhů vázaných především na skalní stepi a lesostepi.


Vyhlašování zvláště chráněných území je zpravidla finančně náročný a dlouhodobý proces, který zahrnuje sběr informací v podobě inventarizačního průzkumu a návrhu vedení hranic, vypracování plánů péče a návrhů na vyhlášení, jednání s vlastníky pozemků, geodetické zaměření a nakonec samotné označení. „Finanční podporu soustavě Natura 2000 v Česku zajišťuje Operační program Životní prostředí, ze kterého Krajský úřad Kraje Vysočina čerpá už pošesté. Celkové náklady aktuálního projektu činí přes dva miliony korun včetně DPH,“ přiblížil krajský radní Zdeněk Chlád.


V současnosti jsou téměř všechny lokality označeny. V terénu bylo provedeno přes 39 kilometrů pruhového značení, kdy dva červené pruhy lemují území po celém jeho obvodu, bylo osazeno 104 tabulek s malými státními znaky včetně označení příslušné kategorie ochrany a 12 informačních tabulí popisuje jednotlivé Evropsky významné lokality.


Vytvoření soustavy NATURA 2000 je povinností každého státu Evropské unie. V České republice byla tato povinnost zakotvena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (na základě směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků).

V rámci implementace Natury 2000 je podle zákona o ochraně přírody povinností kraje v přenesené působnosti zajistit územní ochranu (smluvní nebo vyhlášením zvláště chráněného území – přírodní památky/přírodní rezervace) evropsky významným lokalitám Natura 2000.


V Kraji Vysočina je zatím vymezeno 85 evropsky významných lokalit, z toho 61 v kompetenci krajského úřadu, zbylé pak spadají pod správu CHKO a ministerstva životního prostředí.

 

Přehled vyhlášených 17 zvláště chráněných území v Kraji Vysočina:

Název

Kategorie

Na Ostrážné

přírodní památka

U Hamrů

přírodní památka

U Lusthausu

přírodní památka

Šilhánky

přírodní památka

Maršovec a Čepička

přírodní památka

Horní Mrzatec

přírodní památka

Kozének

přírodní památka

Kamenický rybník

přírodní památka

Roštejnská obora

přírodní rezervace

U Jezera

přírodní rezervace

Velká skála

přírodní rezervace

Zaječí skok

přírodní rezervace

Dukovanský mlýn

přírodní rezervace

Habrová seč

přírodní rezervace

Havran

přírodní rezervace

Havranka

přírodní rezervace

Mohelnička

přírodní rezervace

 

Logo
Loga

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Evropské peníze na Vysočině přispěly k vyhlášení 17 zvláště chráněných území
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 10.6.2016 / 10.6.2016

Počet návštěv: 2437
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek