Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

EU plánuje dát v příštím programovém období na životní prostředí 3,2 miliardy eur

Logo programu LIFE+
Komise navrhla nový program LIFE+. Ten bude v letech 2014-20 podporovat projekty v oblasti životního prostředí a klimatu. Až 3,2 miliardy eur by mohly v příštích sedmi letech proudit z rozpočtu Evropské unie do ochrany životního prostředí a klimatu. Předpokládá to návrh programu LIFE+, který před koncem loňského roku (dne 12. prosince 2011) představila Evropská komise.
 

 
 

Právě tímto nařízením se v novém sedmiletém rozpočtu EU na roky 2014 až 2020 bude řídit financování projektů v oblasti životního prostředí a klimatu. Mezi hlavní pozitiva patří především navýšení finanční částky oproti minulému období (2007 – 2013) z 2,5 na 3,2 miliardy eur. Nově se program LIFE+ také bude dělit na dvě části – část životní prostředí (cca 2,4 miliardy eur) a část klimatickou (cca 800 milionů eur).

V podprogramu životní prostředí budou finanční prostředky přidělovány na projekty, které se týkají životního prostředí a zdrojové účinnosti (zaměřeno na inovativní řešení implementace legislativy v oblasti životního prostředí a prolínání cílů ochrany životního prostředí do jiných politik), dále projekty zaměřené na ochranu biodiverzity (rozvíjení nejlepších zkušeností vedoucích k zastavení ztráty biologické rozmanitosti a obnovení ekosystémových služeb, zaměření na sítě Natura 2000) a správu a informovanost v oblasti životního prostředí (zaměřeno na posilování sdílení znalostí a zlepšování informovanosti o životním prostředí).

V podprogramu věnovanému klimatu budou finanční prostředky přidělovány na projekty přispívající ke zmírňování dopadů změny klimatu na životní prostředí, tedy tzv. mitigaci (zaměřeno především na snižování emisí skleníkových plynů), projekty zaměřené na přizpůsobení se změně klimatu, tedy tzv. adaptaci, a na správu a informovanost v oblasti změny klimatu (zde by se měly projekty zaměřit na zvýšení povědomí veřejnosti, spolupráci a šíření informací).

Hlavním typem finanční podpory programu LIFE+ budou granty pro jednotlivé projekty. Bude však zachována možnost udělovat provozní granty neziskovým organizacím a přispívat na rozvoj inovativních finančních mechanismů. Snahou nového programu je pak přijmout jednodušší a flexibilnější procedury, které se budou mimo jiné opírat o víceleté programy přijaté v konzultacích se členskými státy.

Nové možnosti pro zlepšení implementace legislativy také přináší zavedení konceptu integrovaných projektů. To jsou projekty vypracované ve velkém územním měřítku jednoho nebo více regionů, které slouží k provádění strategií a akčních plánů vycházejících z právních předpisů Evropské unie.

K tomu, aby bylo možné návrh nařízení LIFE+ uvést v praxi, bude potřeba, aby se v legislativním procesu dosáhlo shody nad výsledným textem mezi Radou a Evropským parlamentem. Dosažení co nevýraznějšího pokroku v projednávání bude jedním z prioritních úkolů dánského předsednictví v Radě EU v tomto semestru v oblasti životního prostředí. Obecně Evropská komise předpokládá včasné dosažení dohody mezi institucemi tak, aby bylo možné začít čerpat prostředky v rámci nového programovacího období 2014 - 2020.

Zdroj: Stálé zastoupení ČR při EU

 
 
Zodpovídá: Mgr. Jan Skála
Vytvořeno / změněno: 30.1.2012 / 30.1.2012
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 20316
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek