logo
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace > Aktuality


 

Přehled dokumentů

 • Kotlíkové dotace – příprava na druhou velkou vlnu (22.5.2017)
  Kotlíkové dotace

  Jak jsme již dříve informovali, Rada Kraje Vysočina rozhodla dne 18. 4. 2017 o žádostech předložených v rámci dodatkové výzvy prvního kola kotlíkových dotací. Celkem bylo podpořeno 249 žádostí za téměř 30 mil. Kč. Úspěšní žadatelé byli vyrozuměni a postupně jsou jim vraceny podepsané smlouvy o poskytnutí dotace. Pro příjemce kotlíkových dotací byly rovněž uspořádány semináře ve všech bývalých okresních městech Kraje Vysočina. Jejich cílem bylo přiblížit příjemcům realizaci projektu, která musí být dle smlouvy dokončena nejpozději 30. 11. 2017 a celkem se jich zúčastnilo 180 příjemců nebo jejich zástupců.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2017

   
 • Kraj Vysočina požádá ministerstvo životního prostředí o další peníze na kotlíky (25.4.2017)
  Kotlíky

  Ještě tento týden požádá Kraj Vysočina ministerstvo životního prostředí o dalších 238,8 milionů korun na výměnu starého kotle za nový. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavla Pacala bude pro občany druhá výzva vyhlášena v okamžiku, kdy ministerstvo krajský projekt schválí. A to by se mohlo se stát na podzim letošního roku. „Podáním žádosti o další dotace pro majitele nemovitostí v Kraji Vysočina se zavazujeme uspokojit dalších minimálně 2 486 žadatelů, tedy o téměř 900 více než v předchozí výzvě.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2017

   
 • V dodatečné výzvě dosáhlo na kotlíkové dotace 249 žadatelů z Vysočiny (18.4.2017)
  Kotlíky

  V souladu s podmínkami potvrzenými Ministerstvem životního prostředí ČR schválila dnes Rada Kraje Vysočina přidělení tzv. kotlíkových dotací dalším 249 úspěšným žadatelům, kteří o ně požádali v únoru v rámci dodatečné výzvy. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavla Pacala mezi ně bude rozděleno 29 994 140 korun.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2017

   
 • První den podáno 704 žádostí o kotlíkové dotace (14.2.2017)
  Kotlíkové dotace

  Během včerejšího dne bylo přijato Krajem Vysočina fyzicky i elektronicky přesně 704 žádostí o kotlíkové dotace. Polovina z nich přišla na úřad elektronicky. V následujících týdnech čeká tým administrátorů zpracování došlých žádostí. V současné době je pravděpodobné, že na dotaci dosáhne přibližně 200 – 220 úspěšných žadatelů.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • Dodatečná výzva na kotlíkové dotace prověřila kapacity datové schránky Kraje Vysočina (13.2.2017)
  Kotlíky

  Dnes přesně v 8 hodin ráno zahájil Kraj Vysočina příjem žádostí o kotlíkové dotace v rámci dodatečné výzvy. K rozdělení je aktuálně 24 miliónů korun pouze na likvidaci starých kotlů na tuhá paliva a jejich výměnu za ekologické zdroje vytápění. Výhradně však dle zadání ministerstva životního prostředí za kotle na biomasu a tepelná čerpadla. „První vlna žadatelů, kteří své žádosti doručili osobně hned ráno do sídla Kraje Vysočina, byla odbavena během 26 minut,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • Kotlíkové dotace – možné způsoby příjmu žádostí (10.2.2017)

  S blížícím se termínem zahájení příjmu žádostí do dodatečné výzvy na kotlíkové dotace se množí dotazy na způsob podání žádosti, zejména pak na podání prostřednictvím datové schránky. Z tohoto důvodu bychom ještě všem rádi shrnuli všechny možné způsoby podání.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2017

   
 • POZOR na informace z jiných zdrojů ke kotlíkovým dotacím (19.1.2017)
  Kotlíkové dotace

  V posledních dnech Kraj Vysočina eviduje nárůst mylně interpretovaných, chybných a také matoucích informací, které o kotlíkových dotacích poskytují veřejnosti neproškolení a neinformovaní „odborníci“. Přesné informace jsou v tuto chvíli zveřejněny na www.kr-vysocina.cz/kotlíky. „V případě nejasností doporučujeme veřejnosti, aby k zodpovězení svých dotazů využila informační linku Kraje Vysočina na telefonním čísle 564 602 888,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - leden 2017

   
 • Vyhlášení výzvy ke kotlíkovým dotacím (AUDIO) (10.1.2017)
  Kotlíky

  Kraj Vysočina vyhlásil 10. ledna 2017 další „dodatečnou“ výzvu na kotlíkové dotace. Prostředky ve výši téměř 24 miliónů korun budou vynaloženy na realizaci projektů, ve kterých dojde k likvidaci starých kotlů na tuhá paliva a jejich výměně za ekologické zdroje vytápění. Výhradně však dle zadání ministerstva životního prostředí za kotle na biomasu a tepelná čerpadla!

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - leden 2017

   
 • Další výzvu pro výměnu kotlů vyhlásí Kraj Vysočina 10. ledna. Tentokrát uspějí jen žadatelé o kotle na biomasu nebo tepelné čerpadlo (13.12.2016)
  Kotlíky

  V polovině prosince přijal Kraj Vysočina oznámení Státního fondu životního prostředí (dále jen Fond) o schválení navýšení peněz na výměnu kotlů pro majitele nemovitostí v Kraji Vysočina. Téměř 24 miliónů korun je však určeno, podle podmínek nastavených Fondem, pouze na výměny stávajících kotlů na tuhá paliva za zdroj využívající obnovitelné energie, konkrétně kotel čistě na biomasu nebo tepelné čerpadlo.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - prosinec 2016

   
 • Kotlíkové dotace: Už jen několik dní na realizaci a proplacení (AUDIO) (11.11.2016)
  Kotlíkové dotace

  Už jen do konce listopadu zbývá čas příjemcům z první vlny kotlíkových dotací na fyzickou realizaci smluvně podložené výměny kotle a její zaplacení. Veškeré doklady a vyúčtování s nejpozdějším listopadovým datem a také fotodokumentaci výměny musí odeslat nebo osobně doručit na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina nejpozději do konce letošního roku. Výjimku tvoří pouze příjemci, kteří včas písemně požádali o prodloužení doby realizace a stihli vyřídit dodatek ke smlouvě o dotaci.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2016

   
 • Blížící se konec termínu pro realizaci projektů kotlíkových dotací (18.10.2016)
  Kotlíkové dotace

  Upozorňujeme všechny příjemce, že dle Smlouvy o poskytnutí dotace je nutné zrealizovat všechna opatření, která jsou předmětem této Smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2016 a závěrečnou zprávu předložit nejpozději do 31. prosince 2016.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2016

   
 • AKTUÁLNĚ: Kraj vyjednal peníze navíc na další kotlíky. Požádat bude možné ještě letos (AUDIO) (6.9.2016)
  Kotlíky

  Dalších téměř 24 miliónů korun získá Kraj Vysočina ještě do konce letošního roku na další výměny kotlů. „Už v únoru jsme ministerstvo životního prostředí oslovili s žádostí o navýšení dotace na výměnu kotlů v Kraji Vysočina, několikrát jsme svou žádost urgovali. Nyní přišla informace, že je možné požádat si o další prostředky, které jsou však určeny pouze na výměny stávajících kotlů na tuhá paliva za zdroj využívající obnovitelné energie, konkrétně kotel čistě na biomasu či tepelné čerpadlo. Podpořeno by mohlo být zhruba 190 žadatelů o tuto formu výměny,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád s tím, že ostatní zdroje, tj. kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kotle z těchto prostředků, dle pokynu ministerstva životního prostředí, podporovat nelze.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2016

   
 • Další kotlíkové dotace pravděpodobně až příští rok (10.8.2016)
  Kotlíky

  Na četné dotazy občanů i agentur sdělujeme, že Kraj Vysočina už rozdělil celých více než 230 miliónů korun určených na výměnu starých neekologických kotlů. Tato částka byla dle původního harmonogramu určena pro první vlnu kotlíkových dotací, tzn. pro roky 2016 a 2017. I přesto, že bylo ministerstvo životního prostředí už v polovině února upozorněno, že Kraj Vysočina má zájem o navýšení dotací a disponuje dostatečnou absorpční kapacitou, je pravděpodobné, že další kolo kotlíkových dotací by mohlo ministerstvo životního prostředí spustit až příští rok.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2016

   
 • Kraj Vysočina vyplatí první dotace za vyměněné kotle (14.7.2016)
  Kotlíkové dotace

  Ještě do konce tohoto týdne odešle Kraj Vysočina první platby za realizované výměny kotlů v rámci tzv. Kotlíkových dotací. „Platby pro prvních 20 žadatelů zatím v celkové výši cca 2 miliony korun je možné odeslat díky rychlé administraci ze strany domácností. Ve většině případů jde o proplacení osazení kombinovaných kotlů bez nutnosti mikroopatření,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. V Kraji Vysočina dosáhlo na první kotlíkové dotace 2050 žadatelů. V řádném termínu smlouvu podepsalo 99 % z nich.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červenec 2016

   
 • Další peníze na kotle? Vysočina má zájem (27.5.2016)
  Kotlíkové dotace

  Tento týden se v médiích objevila informace o záměru ministerstva životního prostředí poslat do krajů další peníze na kotlíkové dotace nikoli koncem příštího roku, ale už v jako začátku. „Oficiálně, tedy písemně tuto informaci od ministerstva životního prostředí ještě nemáme, ale už v polovině února jsme tento úřad požádali o navýšení dalších finančních prostředků. Vedl nás k tomu fakt, že o peníze na výměnu kotlů je v našem regionu velký zájem, kraj tedy disponuje dostatečnou absorpční kapacitou a rovněž má k dispozici dostatečné administrativní kapacity na vyřizování žádostí,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. V Kraji Vysočina dosáhlo na první kotlíkové dotace 2050 žadatelů, kteří si rozdělí více než 230 miliónů korun.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2016

   
 • Rada Kraje Vysočina schválila první dotace na kotlíky (26.4.2016)

  2050 žádostí o kotlíkové dotace v celkové výši 230 826 806 korun dnes schválila Rada Kraje Vysočina. Od 18. ledna do 30. března 2016 bylo na adresu Kraje Vysočina osobně, elektronicky nebo poštou doručeno 2413 žádostí s celkem nárokovanou částkou vyšší než 268 miliónů korun. „Nejčastěji evidujeme žádost o výměny kotlů kombinovaných na uhlí a biomasu, těchto žádostí jsme registrovali zhruba 40 %, zhruba o polovinu méně žádostí je směřováno na výměnu kotle na biomasu, stejně tedy 13 % žadatelů má zájem o kondenzační plynový kotel, dále o automatický kotel na uhlí a stejný poměr žadatelů chce tepelné čerpadlo,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2016

   
 • Kraj Vysočina žádá ministerstvo životního prostředí o další dotace na kotlíky (15.2.2016)
  Kotlíkové dotace

  Radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád požádal ministerstvo životního prostředí o nalezení řešení navýšení dalších finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na Kotlíkové dotace pro občany Kraje Vysočina. „O peníze na ekologickou výměnu kotlů je v regionu velký zájem. Kraj Vysočina stále dle zájmu dalších žadatelů o kotlíkovou dotaci disponuje dostatečnou absorpční kapacitou pro navýšení finančních prostředků a rovněž má k dispozici dostatečné administrativní kapacity na zajištění řádné administrace i těchto dalších finančních prostředků. Jsme připraveni téměř okamžitě administrovat další peníze,“ avizuje Zdeněk Chlád.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2016

   
 • O kotlíkovou dotaci požádaly na Vysočině už dva tisíce zájemců (28.1.2016)
  Kotlíkové dotace - příjem

  Ve středu odpoledne byla do evidence žádostí o Kotlíkové dotace na území Kraje Vysočina vložena žádost s pořadovým číslem 2000. Poštou ji odeslal pan Jaroslav z Chotěboře, který plánuje vyměnit dosavadní zdroj tepla za tepelné čerpadlo. „Už při otevření této žádosti jsme zjistili, že není kompletní a chybí v ní přílohy identifikující nemovitost i žadatele. Proto bude muset být tento žadatel, jako mnoho dalších kvůli stejné chybě, obeslán s výzvou o doplnění konkrétních dokladů,“ informoval dnes radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Podle administrátorů žádostí v posledních dnech eviduje Kraj Vysočina přibližně stovku nových žádostí denně. Mezi žadatele bude v rámci této první výzvy rozděleno 239 miliónů korun, které poskytla Evropská unie.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - leden 2016

   
 • Během týdne přijal Kraj Vysočina 1715 žádostí o kotlíkové dotace. Příjem žádostí pokračuje (22.1.2016)
  Kotlíky

  O historicky první kotlíkové dotace požádalo v Kraji Vysočina zatím 1715 domácností. Zatímco v pondělí 18. ledna 2016, v první den příjmu žádostí, byl evidován více než jeden tisíc žádostí a lidé spíše než konzultace vyhledávali služby podatelny, v dalších dnech kraj přijal denně v průměru 150 žádostí od lidí, kteří dávali přednost kontrole žádosti a až poté následnému podání. „Všem, kteří ještě zvažují podání doporučuji žádosti určitě podat, jejich sběr stále probíhá, pouze kromě příjmu začneme pracovat i na evidenci. Máme před sebou náročný proces kontroly a vyhodnocování dosud přijatých žádostí a až koncem příštího týdne budeme vědět, o kolik peněz lidé celkem během prvních pěti dnů požádali. Odhadujeme, že uspokojit bychom mohli zhruba dva tisíce žadatelů, kteří však po podpisu smlouvy budou mít kotle správně vyměněné a podají žádost o proplacení dotace,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - leden 2016

   
 • První stovky zájemců o kotlíkové dotace předložily žádosti (VIDEO) (18.1.2016)
  Kotlíkové dotace

  Dnes přesně v 8:00 hodin byl v sídle Kraje Vysočina zahájen příjem žádostí o tzv. Kotlíkové dotace.“ Díky pečlivé přípravě téměř dvacetičlenného týmu administrátorů byla hlavní vlna žádostí vyřízena během jedné hodiny,“ popisuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Jen za dopoledne Kraj Vysočina přijal 620 žádostí – zaslaných elektronicky, poštou nebo doručených osobně na improvizovanou podatelnu krajského úřadu. V první výzvě je Kraj Vysočina připraven mezi žadatele rozdělit 240 miliónů korun. Tato suma by měla pokrýt odhadem 1600 až 2000 správně podaných žádostí, podle toho, o jak vysoké částky bude veřejnost žádat. „Z toho vyplývá, že i v dalších dnech je třeba očekávat velký zájem veřejnosti o dotace. Cílové částky jsme zdaleka nedosáhli,“ informuje Chlád.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - leden 2016

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 25 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 6825403

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód