Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Dotace z ministerstva mohou podpořit rozvoj cestovního ruchu na Vysočině

peníze, ilustrační foto
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se začátkem listopadu vyhlásilo dlouho očekávaný dotační program Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Pro Kraj Vysočina je vyčleněno téměř 13 miliónů korun na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a přes 10 miliónů korun je určeno také pro destinační společnosti na podporu marketingových aktivit. „Prostředky mohou získat například samosprávné celky, nevládní neziskové organizace nebo podnikatelé v cestovním ruchu, a to když podají žádost v termínu od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017,“ přiblížila podmínky programu náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.
 

 
 

Logo MMRCílem programu, který se zaměřuje na období roků 2016 až 2020, je navýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionálních destinací, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, což představuje například realizace navigačních systémů pro hendikepované osoby, podpora lepší vybavenosti turistických tras, rozvoj udržitelného cestovního ruchu, a v neposlední řadě také podpora investičních příležitostí, rozvoj malého a středního podnikání a zaměstnanosti v regionech.


Celorepublikově je v rámci programu připraveno 300 miliónů korun, o které mohou od 1. prosince do 6. ledna 2017 žádat například samosprávné celky (vyjma statutárních měst a městských částí) nebo jejich organizace, mikroregiony, provozovatelé turistických informačních center, oblastní destinační společnosti, nevládní neziskové organizace provozující aktivity cestovního ruchu i podnikatelé v dané oblasti. Výše dotace tvoří maximálně 50% podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017.


Výčet a detaily podprogramů dotačního programu:

A.      Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

  • Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit
  • Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
  • Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 


Bližší informace: http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch


B. Marketingové aktivity v cestovním ruchu

  • Dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů
  • Dotační titul č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni


Bližší informace: http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Marketingove-aktivity-v-cestovnim-ruchu  


Dokumenty k jednotlivým výzvám dotačního programu je možné stáhnout pod touto tiskovou zprávou.

 

  • Více informací Zuzana Vondráková, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 353, e-mail: vondrakova.z@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 4.11.2016 / 4.11.2016

Počet návštěv: 2919
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek