Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Dotace na výstavbu obecních vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu s označením 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Žádosti jsou přijímány od 1. července do 14. srpna 2015 do 15:00. „Celková alokace v této výzvě je 1,5 mld. korun. Aktualizovaná pravidla tohoto programu rozšiřují formu podpory i na místní (městské) části o velikosti do 1000 obyvatel ve větších obcích. Rozšiřují také oblast podpory i na podporu odstranění volných výústí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části s velikostí do 1000 obyvatel spojeného s výstavbou ČOV nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny na už existující a kapacitně vyhovující ČOV,“ popisuje Zdeněk Chlád, krajský radní pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí. Více informací naleznete na webových stránkách www.mze.cz.
 

 
 

V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) už byly vyhlášeny první výzvy, mezi nimiž jsou i dvě výzvy v rámci první prioritní osy – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Žádosti o podporu obou výzev jsou přijímány od 14. srpna do 13. listopadu 2015. Celková alokace v těchto dvou výzvách určená na vodovody a kanalizace je 800 mil. korun. Více informací naleznete na webových stránkách www.opzp.cz.

 

Kraj Vysočina poskytuje dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Tyto dotace jsou určeny spíše na menší akce nebo na spolufinancování akcí podpořených z výše uvedených dotačních titulů. Alokace v posledních letech byla 49 mil. korun ročně. V současné době je zveřejněna výzva k předkládání žádostí na realizaci opatření k odstraňování fosforu na stávajících čistírnách odpadních vod s alokací 1,3 mil. korun. Žádosti o podporu jsou přijímány od 27. července do 10. srpna 2015.  Další příjem žádostí se předpokládá v lednu 2016,“ vysvětluje krajský radní Zdeněk Chlád s tím, že více informací najdou zájemci na webových stránkách www.kr-vysocina.cz v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství.


Vzhledem k omezeným možnostem podpory kraje je potřebné, aby obce přednostně využívaly možností dotací z OPŽP a Ministerstva zemědělství. „Bohužel je nutné konstatovat, že finanční prostředky určené na podporu zajištění vodovodů a kanalizací zejména ale na čištění odpadních vod v obcích jsou nedostatečné. Především pro malé obce může být i při získání dotace problém samotného dofinancování podpořených staveb a následně i zajištění jejich provozu,“ uvádí Chlád.


Z celkem 704 obcí na území kraje má zajištěno čištění svých odpadních vod necelých 200, tedy více než čtvrtina, což je dáno sídelní roztříštěností a velkým počtem malých obcí. „Problematika čistoty vod tak nadále zůstává jednou z priorit regionu,“ doplnil Zdeněk Chlád.

  

  • Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 20.7.2015 / 20.7.2015

Počet návštěv: 9829
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies