Cesta: Titulní stránka > Osoby se zdravotním postižením


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z rozpočtu Kraje Vysočina

 

 
 

Dotace Kraje Vysočina na infrastrukturu vodovodů a kanalizací


Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 7. 11. 2017 nové Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 16/17. Podle uvedených zásad Kraj Vysočina poskytuje dotace v oblasti A na zajištění zásobování obyvatel Kraje Vysočina kvalitní pitnou vodou a v oblasti B na zajištění odvádění a potřebné úrovně čištění komunálních odpadních vod na území Kraje Vysočina. V oblasti A se jedná o opatření na výstavby a dostavby vodovodů pro veřejnou potřebu a to včetně příslušných objektů (vodojemů, úpraven vod apod.) nebo jejich intenzifikací nebo napojení nových zdrojů vody. V oblasti B se jedná o opatření na výstavby a dostavby kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu, výstavby nebo intenzifikace čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství.

Nejvýznamnější změnou zásad je v oblasti A snížení minimálního počtu řešených trvale bydlících obyvatel na 25, v oblasti A a B rozšíření i na místní části měst, které dosud nemohly být předmětem žádosti. Dále byly provedeny změny v uznatelných a neuznatelných nákladech a v povinných přílohách žádosti o dotaci. Kraj již nebude podporovat prosté rekonstrukce vodovodů a kanalizací a souvisejících objektů. Náklady na rekonstrukce stávajících staveb budou uznatelné pouze v případě, dojde-li ke zvýšení kapacity vodovodních a kanalizačních řadů nebo ke zvýšení účinnosti ČOV či úpravny vody; výjimkou je pouze výměna vodovodů ze závadných materiálů např. z azbestocementu nebo olova.

Žadateli mohou být obce a jejich svazky a právnické osoby, které vlastní majetek vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, vykazují minimálně 75 % své činnosti v jejich provozování, a ve kterých mají obce, městysy a města alespoň 75 % majetková práva. Maximální výše dotace z rozpočtu kraje na investiční akci podle těchto zásad může dosáhnout 75 % celkových uznatelných nákladů. Je možné žádat i o spolufinancování dotace získané z jiných dotačních titulů. Minimální výše požadované dotace je 50 000 Kč, maximální výše v oblasti A 5 000 000 Kč a v oblasti B 10 000 000 Kč. Uznatelné náklady nesmí překročit v oblasti A na 1 řešeného trvale bydlícího obyvatele 80 000 Kč bez DPH, v oblasti B na 1 ekvivalentního obyvatele 100 000 Kč bez DPH.

Pro podání žádosti o poskytnutí dotace je nutné mj. předložit pravomocné stavební povolení (pokud tomuto předmět žádosti podléhá) a smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem prací.


Ing. Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství, telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz


 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce z rozpočtu Kraje Vysočina
 

Zodpovídá: Ing. Radek Zvolánek
Vytvořeno / změněno: 9.11.2011 / 13.12.2017
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 34061
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek