Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Domov Kamélie Křižanov, p. o.

 

 
 

Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005888, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu.


Popis projektu

Domov Kamélie Křižanov, p. o. je částečně transformovaným, velkokapacitním zařízením, které poskytuje sociální služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I. spočívá ve vybudování dvou domácností a denního stacionáře rekonstrukcí zakoupených objektů v Třešti pro celkem 12 klientů. Denní stacionář bude poskytovat i prostor pro denní programy klientů přilehlých domácností. V domě bude služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost. V domácnostech bude služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost.


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování komunitního bydlení pro 12 klientů s mentálním a  kombinovaným postižením ve městě Třešť prostřednictvím vybudování nových objektů pro bydlení, včetně denního stacionáře, pro zmíněnou cílovou skupinu a vybavení těchto objektů příslušným vybavením. Navazujícím cílem je změna způsobu poskytování péče 12 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. Ukončení projektu se očekává nejpozději do konce roku 2020.


____________________________________________________________________________________________


Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov II. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005886, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu.


Domov Kamélie Křižanov, p. o. je částečně transformovaným, velkokapacitním zařízením, které poskytuje sociální služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov II. spočívá ve vybudování dvou domácností a prostoru pro denní programy v Novém Městě na Moravě a dvou domácností ve Žďáru nad Sázavou, celkem pro 24 klientů. V domácnostech bude služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost Objekty budou vybudovány jako novostavby.  

Hlavním cílem projektu je vybudování komunitního bydlení pro 24 klientů s mentálním a kombinovaným postižením ve městech Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou prostřednictvím vybudování nových objektů pro bydlení, včetně prostoru pro denní programy klientů v Novém Městě na Moravě, pro zmíněnou cílovou skupinu a vybavení těchto objektů příslušným zařízením. Navazujícím cílem je změna způsobu poskytování péče 24 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. Vybudování komunitního bydlení v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou se očekává nejpozději do 30. 6. 2021.

____________________________________________________________________________________________


Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Na Kopci, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008945, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu Kraje Vysočina.

 

Popis projektu

Projekt spočívá ve vybudování zázemí pro poskytování pobytových sociálních služeb komunitního typu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Jihlavě, kde v současnosti ani v celém okrese Jihlava tento typ služby není poskytován. V rámci projektu dojde k vybudování dvou domků rodinného typu, každý pro 6 klientů, jeden se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a druhý se službou chráněné bydlení. Společně s těmito objekty bude vystaveno zázemí pro denní aktivity a denní stacionář. Projekt pokračuje v již započatém procesu úplné transformace, kterým prochází Domov Kamélie Křižanov, p. o., z ústavního typu poskytování pobytové sociální služby v typ komunitní.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování komunitního bydlení v Jihlavě, kde v současnosti není tento typ služby dostupný a v rámci kterého budou poskytovány služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení pro celkem 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je vybudování prostoru pro denní programy a ambulantní služby pro zmíněnou cílovou skupinu a vybavení těchto objektů příslušným vybavením. Navazujícím cílem je změna způsobu poskytování péče 12 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací, začlenění těchto klientů do běžné společnosti a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. Vybudování komunitního bydlení v Jihlavě se očekává nejpozději v průběhu roku 2022.

____________________________________________________________________________________________


Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Pávov, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008946, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu Kraje Vysočina.


Popis projektu

Projekt spočívá ve vybudování zázemí pro poskytování pobytových sociálních služeb komunitního typu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Jihlavě v okrajové části Pávov, kde v současnosti ani v celém okrese Jihlava tento typ služby není poskytován. V rámci projektu dojde k vybudování dvou domků rodinného typu, každý pro 6 klientů, jeden se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a druhý se službou chráněné bydlení. Společně s těmito objekty bude vystaveno zázemí pro denní aktivity a denní stacionář. Projekt pokračuje v již započatém procesu úplné transformace, kterým prochází Domov Kamélie Křižanov, p. o., z ústavního typu poskytování pobytové sociální služby v typ komunitní a zahajuje proces částečné transformace Domova ve Zboží, p. o.


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování komunitního bydlení v Jihlavě v Pávově, kde v současnosti není tento typ služby dostupný a v rámci kterého budou poskytovány služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení pro celkem 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je vybudování prostoru pro denní programy a ambulantní služby pro zmíněnou cílovou skupinu a vybavení těchto objektů příslušným vybavením. Navazujícím cílem je změna způsobu poskytování péče 12 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací, začlenění těchto klientů do běžné společnosti a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. Vybudování komunitního bydlení v Jihlavě v Pávově se očekává nejpozději v průběhu roku 2022.


____________________________________________________________________________________________


Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu Kraje Vysočina.


Popis projektu

Domov Kamélie Křižanov, p. o. je částečně transformovaným, velkokapacitním zařízením, které poskytuje sociální služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. spočívá ve vzniku komunitně poskytovaných sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář v Měříně.

Projekt byl zahájen v roce 2017. V roce 2018 byl podán do programu IROP v rámci Výzvy 81. Projektu byla k 18. 3. 2020 přiznána dotace v maximální možné výši 46 095 577,56 Kč. Ukončení projektu a zahájení provozu služeb je plánováno na začátek roku 2022.


Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit v Měříně domácnosti komunitního bydlení se službou domov pro osoby se zdravotním postižením pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov. Současně zde vznikne zázemí pro denní aktivity klientů a denní stacionář s maximální okamžitou kapacitou 4 osoby. Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením - osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Domácnosti budou uzpůsobeny klientům vyžadujícím střední a vysokou míru podpory.


____________________________________________________________________________________________


Kraj Vysočina realizuje projekt Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008033, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu Kraje Vysočina.

 

Popis projektu

Projekt spočívá v nákupu tří vícemístných automobilů pro dopravu klientů s mentálním a kombinovaným postižením do ambulantních služeb ve Světlé nad Sázavou, v Jihlavě Na Kopci a Třešti, které vzniknou v rámci procesu transformace Domova Kamélie Křižanov, p. o. a Domova Háj, p. o. Automobily budou speciálně upraveny zvedací plošinou pro možnost převozu klientů upoutaných na invalidní vozík.


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pořízení 3 vícemístných automobilů se speciální úpravou pro převoz klientů s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením včetně klientů upoutaných na invalidní vozík. Díky naplnění tohoto cíle nebudou klienti s mentálním a kombinovaným postižením izolováni pouze v komunitním bydlení, ale budou moci využívat denně sociálně terapeutickou dílnu ve Světlé nad Sázavou, denní stacionář v Třešti nebo denní stacionář v Jihlavě Na Kopci. V rámci ambulantních služeb budou dále auta využívány pro aktivizační činnosti klientů podporující sociální začleňování do běžné společnosti (výlety, návštěvy kulturních akcí apod.). Dojde tak k usnadnění integrace osob s postižením do místní komunity a zabránění izolace klientů pouze v jejich domácnostech. Nákup výše popsaných automobilů je plánován nejpozději do 31. 3. 2022 v návaznosti na realizaci projektů zahrnujících výstavbu a vybavování zázemí pro zmíněné ambulantní služby.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Domov Kamélie Křižanov, p. o.
 

Zodpovídá: Jakub Kumpa
Vytvořeno / změněno: 17.4.2018 / 27.4.2020
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 2992
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek