Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Domov Háj, p.o.

logo Háj
 

 
 

Více informací o Domovu Háj, p.o. naleznete na jejich internetových stránkách nebo na facebookovém profilu.


Cílem všech níže uvedených projektů je uskutečnit kompletní transformaci zařízení Domova Háj v Háji u Ledče nad Sázavou, p.o. Transformace se týká 64 klientů, postupuje se dle transformačního plánu organizace. Klientům Domova Háj, p. o., byla poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením ve velkokapacitním objektu uprostřed lesů mimo dostupnost běžných služeb, která neumožňovala začlenění osob s postižením do společnosti. V objektech komunitního bydlení bude služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost.

Lokality byly vytipovávány s dvojím účelem. Tím prvním bylo na základě zmapování chybějících a již existujících služeb vytvořit síť, která bude dostupná i budoucím klientům ve větších sídlech okresu Havlíčkův Brod. Současně byl brán ohled na původ a vazby stávajících klientů, aby jim transformované domácnosti umožnily kontakt s blízkými osobami a neměly opačný efekt. Cílem tohoto projektu, stejně jako navazujících projektů, je tedy také sladění potřeb stávajících i budoucích klientů Domova Háj, p. o. a zajistit tak efektivní poskytování místně dostupných služeb v dlouhodobém horizontu, čehož bude docíleno nejen realizací výstavby a vybavení objektů, ale také včasným zajištěním navazujících služeb, kvalifikovaného personálu, lékařské péče, pracovních příležitostí, atd.

Výstavba i vybavování objektů bude realizována v souladu s Kritérii transformace a deinstitucionalizace a Doporučeným postupem MPSV č. 2/2016 - Materiálně technickým standardem.
Kraj Vysočina realizoval od 4. 2. 2016 do 28. 2. 2018  projekt Transformace Domova Háj I., reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000333, financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu Kraje Vysočina.


Popis projektu

Projekt spočíval v nákupu, rekonstrukci a vybavení rodinného domu ve Světlé nad Sázavou, kde vzniklo bydlení pro 6 osob s mentálním kombinovaným postižením, poskytována je služba domov pro osoby se zdravotním postižením. V rodinném domě je nyní služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost.


Cíl projektu

Cílem byla změna způsobu poskytování péče 6 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. Klienti Domova Háj, p. o. se do nového komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou nastěhovali 5. 2. 2018.
Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Háj II., reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/00005877, financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu Kraje Vysočina.


Popis projektu

Projekt spočívá ve výstavbě a rekonstrukci domů v Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou, kde vznikne v jednom objektu zázemí pro management organizace, ambulantní služby a denní aktivity a dále 4 rodinné domy pro bydlení celkem 24 osob s mentálním kombinovaným postižením, kterým bude v těchto objektech poskytována pobytová sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením nebo chráněné bydlení komunitního typu.    


Cíl projektu

Cílem projektu je vznik bydlení komunitního typu pro 24 klientů s mentálním a kombinovaným postižením ve městě Ledeč nad Sázavou a společně se sociálně terapeutickou dílnou a zázemím pro management organizace ve městě Světlá nad Sázavou. S tím je také spojena změna způsobu poskytování péče o 24 klientů s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí obdobném prostředí, ve kterém žijí jejich vrstevníci bez postižení. Vytvořením sociálně terapeutické dílny dojde k doplnění a dostupnosti chybějící ambulantní formy služby v regionu. 

V současné době je projekt před dokončením, probíhají poslední dodávky vybavení. Ukončení je plánováno do konce roku 2022.

 Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/00005883, financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Výzvy 49.


Popis projektu

Projekt spočívá ve výstavbě a vybavení komunitních domácností pro poskytování pobytových sociálních služeb chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením pro celkem 34 klientů Domova Háj. Nové domácnosti budou umístěny  v rodinných domech v lokalitách Havlíčkův Brod, Chotěboř a Golčův Jeníkov. V každé lokalitě budou domácnosti obou služeb.  Součástí projektových aktivit je nákup nemovitostí, zpracování projektových dokumentací, výstavba/rekonstrukce domů, vybavení objektů a založení zahrad. Realizace projektu probíhá od roku 2016, ukončení projektu je plánováno v polovině roku 2022.


Cíl projektu

Cílem je vytvořit deinstitucionalizované zázemí pro poskytování pobytových sociálních služeb pro 34 klientů Domova Háj s mentálním a kombinovaným postižením v lokalitách Golčův Jeníkov, Chotěboř a Havlíčkův Brod. Způsob poskytování péče tak bude změněn z ústavního na komunitní. Služba bude poskytována v novém prostředí dle individuálních potřeb každého klienta. 

V současné době je projekt před dokončením, probíhají poslední dodávky vybavení. Ukončení je plánováno do konce roku 2022.
Kraj Vysočina realizuje projekt Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008033, financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu Kraje Vysočina.

 

Popis projektu

Projekt spočívá v nákupu tří vícemístných automobilů pro dopravu klientů s mentálním a kombinovaným postižením do ambulantních služeb ve Světlé nad Sázavou, v Jihlavě Na Kopci a Třešti, které vzniknou v rámci procesu transformace Domova Kamélie Křižanov, p. o. a Domova Háj, p. o. Automobily budou speciálně upraveny zvedací plošinou pro možnost převozu klientů upoutaných na invalidní vozík.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pořízení 3 vícemístných automobilů se speciální úpravou pro převoz klientů s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením včetně klientů upoutaných na invalidní vozík. Díky naplnění tohoto cíle nebudou klienti s mentálním a kombinovaným postižením izolováni pouze v komunitním bydlení, ale budou moci využívat denně sociálně terapeutickou dílnu ve Světlé nad Sázavou, denní stacionář v Třešti nebo denní stacionář v Jihlavě Na Kopci. V rámci ambulantních služeb budou dále auta využívány pro aktivizační činnosti klientů podporující sociální začleňování do běžné společnosti (výlety, návštěvy kulturních akcí apod.). Dojde tak k usnadnění integrace osob s postižením do místní komunity a zabránění izolace klientů pouze v jejich domácnostech. Nákup výše popsaných automobilů je plánován nejpozději do 31. 3. 2022 v návaznosti na realizaci projektů zahrnujících výstavbu a vybavování zázemí pro zmíněné ambulantní služby.


IROP

 
 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 1.1.2016 / 1.9.2022
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 17937
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies