Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Dobrý sluch není samozřejmostí

Mít dobrý sluch není samozřejmé a každý se o svůj sluch musíme starat. Klienti domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením nemají často ideální podmínky pro speciální léčbu, a tak vznikl nápad vytvořit speciální projekt, který by těmto osobám pomohl při řešení jejich situace. Technologická agentura České republiky rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA podpořila projekt s názvem Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb, který zkráceně nazýváme Projekt Sluch.
 

 
 

Hlavním příjemcem projektu je Vysoká škola polytechnická Jihlava a externím aplikačním garantem Kraj Vysočina. Dalšími účastníky jsou tři zařízení pobytových sociálních služeb, ze kterých se vybírali vhodní adepti pro vyšetření sluchu a jejich následnou korekci. Jedná se o tyto organizace: Domov Jeřabina Pelhřimov, Ústav sociální péče Nové Syrovice a Domov pro seniory Jihlava–Lesnov.


Součástí projektu je naučit pečující personál výše uvedených organizací orientačně provádět screening sluchu a naučit seniory používat diagnostikovaná sluchadla. Hlavním přínosem celého projektu bude vytvořená metodika individuálního plánování péče o seniory se sluchovými vadami zahrnující standardizované metody a postupy v péči o sluchově postižené seniory. Dalším přínosem bude zavedení nových přístupů, metod sociální a ošetřovatelské péče a využití technologií v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů. Vytvořená metodika bude následně implementována ve všech zařízeních pobytových sociálních služeb Kraje Vysočina, kde přispěje ke zvýšení kvality poskytované zdravotně-sociální péče.


V tuto chvíli se projekt nachází v úvodní části, kdy probíhá screening sluchových vad a dotazníkové šetření kvality života a proběhlo již vstupní foniatrické vyšetření vybraných klientů. V uplynulém týdnu rovněž proběhl úvodní seminář k problematice sluchových vad pro pracovníky zapojených organizací, kde se naučili pracovat se základními pomůckami pro korekci sluchových vad a předali si vzájemné zkušenosti z dosavadního průběhu projektu.


Již nyní je možné konstatovat, že u poloviny klientů, kteří absolvovali vstupní vyšetření, a byla jim diagnostikována sluchadla, došlo k výraznému zlepšení jejich sluchu a komunikačních dovedností. Už jenom to je veliký úspěch projektu, který bude pokračovat až do konce roku 2021. „V průběhu roku 2020 chceme ještě více propagovat problematiku osob se zhoršeným sluchem a v rámci mezinárodního dne sluchu připravujeme informační seminář pro širokou odbornou i laickou veřejnost, kde chceme informovat účastníky semináře o možnosti a řešení jejich situace,“ přiblížila Táňa Křížová z krajského odboru sociálních věcí. • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
  Krajský úřad Kraje Vysočina
 • tisk@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Dobrý sluch není samozřejmostí
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 8.10.2019 / 8.10.2019

Počet návštěv: 1157
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek