Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Dobrovolnictví


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Dobrovolnictví

 
 
 

      Vážení návštěvníci rodinného a sociálního portálu Kraje Vysočina, alt     

jsem rád, že jste našli cestu na naši stránku poskytující informace o dobrovolnické činnosti v sociálních službách. Naším cílem je nabídnout informace o tom, kde se můžete obrátit na dobrovolnické centrum nebo přímo na místního poskytovatele sociální služby.

Jedním z dlouhodobých cílů rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina je podpora dobrovolnictví. V našem kraji má dobrovolnictví pevné kořeny, pomoci nemocným, zdravotně postiženým či opuštěným dětem a seniorům však není nikdy dost. Rádi bychom tuto činnost představili široké veřejnosti a motivovali tak lidi k tomu, aby se dobrovolnictví stalo přirozenou součástí jejich životů.

Spousta lidí žije v domnění, že dobrovolnictví představuje náročné ošetřovatelské služby. Ty jsou však v domácnostech a  zařízeních provozujících zdravotnické a sociální služby zajišťovány odborným zdravotnickým personálem a pracovníky v sociálních službách. Dobrovolník dochází za klientem domů či do zařízení, jde však o to, aby mu zpříjemnil strávený čas, podělil se s ním o své zkušenosti a dovednosti, které má. Může jít o popovídání, doprovod na vycházku, hraní stolních her, předčítání, rukodělné činnosti či jiné aktivity, které nemocným a opuštěným lidem přinášejí nové podněty a radost ze života. Značnou měrou tak mohou pozitivně ovlivnit jejich zdravotní stav či průběh léčby. Způsob, jak budete jako dobrovolníci pomáhat, je na Vás. Nepotřebujete žádné speciální dovednosti, pouze čas a chuť pomoci těm, kteří pomoc potřebují.

Mgr. Pavel Franěk

náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací

   

Tisíce dobrovolníků v Česku pomáhají!        

Pozvánka na online konferenci    

odkaz na online konferenci zde


      logo EU a KrV

   

Hledáte možnost jak smysluplně využít svůj volný čas, chcete předat svoje znalosti a zkušenosti ostatním?

Jste nezaměstnaný/á, maminka na mateřské dovolené, student/ka, aktivní senior/ka, máte chuť se společensky angažovat?

Chtěli byste pomoci lidem zdravotně znevýhodněným, seniorům, osobám sociálně slabým nebo pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase? 

Přijďte rozšířit řady dobrovolníků na Vysočině.

Zde jsou zodpovězeny základní otázky, které byste měli znát, než se stanete dobrovolníkem.


Dobrovolnictví se řídí zákonem č. 198/2002 Sb. – Zákon o dobrovolnické službě.

 

Co je dobrovolnictví?
Jde o činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Tato aktivita může být naplňována prací se seniory, lidmi s hendikepem, s dětmi, ale také v oblasti kultury, sportu, při přírodních, ekologických katastrofách. 


Kdo může být dobrovolníkem?
Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let nebo osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.


Co je dobrovolnické centrum?
Jde o veřejně prospěšnou právnickou osobu se sídlem v ČR, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s dobrovolníky smlouvy. Dobrovolnické centrum má udělenou akreditaci Ministerstva vnitra na konkrétní projekt nebo program dobrovolnické služby.
Dobrovolnické centrum uzavírá s dobrovolníkem smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti, dále pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, nabízí pomoc a podporu. Dále dobrovolnické centrum spolupracuje s organizacemi, ve kterých dobrovolníci vykonávají dobrovolnickou službu (nemocnice, domovy pro seniory, stacionáře, dětské domovy, LDN, atd.).
V Kraji Vysočina je několik dobrovolnických center a jejich seznam naleznete na našich webových stránkách.


Co přináší dobrovolnictví?

  • smysluplné vyplnění volného času
  • získání nových zkušeností a dovedností
  • pocit užitečnosti a vnitřního uspokojení
  • změnu pohledu na okolní svět
  • úpravu osobního „žebříčku hodnot“
  • nové přátele a kamarády      
 

Odkazy


 

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Dobrovolnictví

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 19528

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek