Vaše názory a připomínky k práci krajského úřadu a samosprávných orgánů kraje
Diskuze je moderovaná

Vážení uživatelé diskuzního fóra,

ve vztahu k Vám, k občanům našeho kraje, se snažíme být otevřenými a aktivními, proto chceme zlepšit úroveň informovanosti a komunikace s Vámi. Na našich webových stránkách najdete nejen záležitosti týkající se vlastního chodu krajského úřadu a činnosti samosprávných (politických) orgánů kraje, ale také spoustu dalších užitečných informací. Mohli bychom Vám nabídnout ještě mnohem více. Sami to však nezvládneme, a proto se na Vás obracíme se žádostí, abyste se s námi rozdělili o své zkušenosti, názory a praktické či teoretické poznatky.

Kdosi moudrý vyslovil: "Chce-li kdokoli něco říci, musí mít především co říci". Ani sebegeniálnější myšlenka se nemůže úplně zhodnotit bez vztahů důvěry, vzájemné znalosti a skutečného partnerství mezi námi a Vámi, občany kraje Vysočina.

Svůj příspěvek do diskuze můžete vložit prostřednictvím formuláře umístěného v levé části obrazovky. Vládání příspěvků do této sekce je redakčně řízeno. Důvodem je zamezení opakovanému vkládání stejných příspěvků k různým diskuzím, zamezení zveřejňování protiprávních a neetických vyjádření, jako např. urážek a pomluv, zamezení zveřejňování zásadně nepravdivých, objektivně nepodložených tvrzení. Je naší povinností upozornit diskutující, že neetické či zákony porušující příspěvky nemohou být na oficiálním webu kraje vystavovány. K tomu mohou diskutující využívat jiná média, např. internetové portály a sociální sítě.

Stejná zásada platí i o vyjádřeních, která porušují princip presumpce neviny. Pokud by kdokoliv měl podezření, že je páchána trestná činnost, nechť se obrátí na orgány činné v trestním řízení, tak je to podle práva a tak to má být podle zásad občanské odpovědnosti.

Pokud diskutující uvede svoji e-mailovou adresu a jeho příspěvek nebude zveřejněn, sdělíme na takovou adresu důvody našeho rozhodnutí a dáme tím možnost k úpravě textu.

Přejeme vám příjemnou návštěvu serveru www.kr-vysocina.cz a těšíme se na Vaše podněty a otázky.

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec
ředitel Krajského úřadu Kraje
Vysočina