Třídění odpadů na Vysočině - Vaše názory a připomínky

Zde nám můžete napsat Vaše připomínky k problematice třídění odpadů, projektu Legese či dalším věcem, které vás v souvislosti s danou problematikou napadnou.

Václav Jáchim, odbor informatiky