Analytické a statistické služby - Vaše názory a připomínky

Zde nám můžete napsat Vaše připomínky k Analytickým a statistickým službám kraje Vysočina.
Uvítáme rovněž jakékoliv náměty k dalšímu rozvoji stránky, resp. i celého datového skladu!

Michal Nachtnebel – analytik