Diskuse Fondu Vysočiny

V rámci tohoto diskusního fóra je možné vkládat příspěvky na téma Fond Vysočiny. Přivítáme jakékoliv náměty či připomínky ke konkrétním grantových programům i rovněž k celému systému fungování Fondu Vysočiny. Předem děkujeme za Vaše názory a náměty.

Dušan Vichr - vedoucí oddělení strategického plánování