Zpravodaj Krajského úřadu kraje Vysočina

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v rámci naší snahy lépe Vás informovat o všem důležitém týkajícím se práce starostky či starosty ve Vaší obci, Krajský úřad kraje Vysočina začal vydávat informační Zpravodaj pro starosty měst a obcí kraje Vysočina.

Při přípravě Zpravodaje skutečně oceníme jakékoliv Vaše podněty, náměty či typy informací, které od tohoto zpravodaje očekáváte.

Václav Brabec
oddělení vnějších vztahů