ObnovitZměnit na párové zobrazení

Původní příspěvek:
není

990054, 28.7.2019 16:05:19,  Návštěv: 10
Autor:  (Vysočina - krajský úřad)  (IP: -)  
Město:   
Předmět: Náměstek hejtmana Pavel Franěk navštívil krajský Domov Jeřabina 
Náměstek hejtmana Pavel Franěk navštívil krajský Domov Jeřabina
Zpět na dokument
První náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk se v Domově Jeřabina seznámil s rozvojovou koncepcí domova a s jeho prioritami na další období. Společně s ředitelem organizace a krajským předsedou Sociální komise Rady Kraje Vysočina diskutovali o rozvojových plánech, které by Vysočina mohla v dalším období zrealizovat. Na Vysočině chybí další zařízení v péči o lidi s poruchou autistického spektra a kraj bude muset uvažovat i o dalších kapacitách pro staré, nemocné, handicapované a dementní osoby. 
Vložit reakci
Reakce:
nejsou